TOM's Kerstgedachte

TOM's Kerstgedachte

Het is december. De maand van liefde, warmte, geven en ontvangen. Kortom de Kerstgedachte waarbij je ook denkt aan mensen die het minder voor de wind gaat. TOM selecteerde vier goede doelen-organisaties en koppelde daar een aantal Twentse ondernemingen aan met het hart op de goede plek. Door hun financiële bijdrage aan deze twee pagina’s krijgen de komende feestdagen voor mensen die buiten de boot vallen extra glans.

Jongbloed Foundation

Vanaf 2019 wil de Jongbloed Foundation bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van kinderen uit gezinnen met een financiële uitdaging. Kinderen die door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren kunnen eveneens op hun steun rekenen. Dat houdt in dat ze projectmatig instanties ondersteunen, zoals de kinderafdeling van het MST en het Roessingh. Maar ze helpen bijvoorbeeld ook een wijkcoach in een achterstandswijk, die van de Foundation cadeautjes kreeg voor de buurtkinderen, of maken een Sinterklaasfeest mogelijk in een speeltuin. Allemaal voor dat ene doel: een glimlach op het gezicht van een kind. www.jongbloed.foundation

Stichting Voedselbank Midden Twente

Wie straks achter een rijk gevulde Kerstdis zit, beseft zich vaak niet dat er mensen zijn die voor hun maaltijd afhankelijk zijn van derden. De Voedselbank Midden Twente is daarom voor personen en gezinnen die woonachtig zijn in omgeving Hengelo, Borne en Hof van Twente van levensbelang. Door omstandigheden kan deze groep niet meer zelfstandig in het levensonderhoud voorzien. De voedselbank verstrekt wekelijks gratis voedsel en andere levensmiddelen zodat er een maaltijd op tafel kan worden gezet. Een goed doel met een grote urgentie. www.voedselbankmiddentwente.nl

Stichting Present Enschede

De Stichting Present zoekt naar mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen groot of soms te groot. Stichting Present wil de verbindende schakel zijn en zet zich in om vrijwilligers te koppelen aan diverse projecten: van het onderhouden van een tuin tot het aanpassen van een woning. Ook zorgtrajecten worden met hulp van de stichting gerealiseerd. Naast vrijwilligers worden ook professionals ingeschakeld en daar is geld voor nodig. Dankzij een financiële injectie krijgt Stichting Present Enschede nog meer impact. www.stichtingpresent.nl/enschede

De Nije Stichting

Debbie Nijenhuis begon veertien jaar geleden met De Nije Stichting om mensen met kanker of na een behandeling op te vangen. Een plekje waar ze hun zorgen konden delen, weg van het ziekenhuisgevoel en vooral ook te ontspannen. De stichting werd een succes en na verschillende locaties is er nu de Nije Hoeve, een monumentale boerderij op het Gezondheidspark Hengelo. Met liefdevolle hulp van aannemers en leveranciers werd de hoeve helemaal opgeknapt. Maar de kas is nu wel leeg en de wens is om in een van de schuren een meerdaagse opvang voor gezinnen te realiseren. Een financiële bijdrage is dus welkom. www.denijestichting.nl

>
>
>
Jongbloed
Boers & Lem
EY
Eurorisk
Westerhuis Verhuur