Goede doel Enschedese Haringparty

Goede doel Enschedese Haringparty

Veiling voor Stichting Leergeld Enschede

Als alle seinen op groen staan wordt het hopelijk dit jaar weer mogelijk om de Enschedese Haringparty te houden. Het is inmiddels een traditie dat Van Deinse Media, onder meer uitgever van TOM en TwenteLife, de organisatie van dit evenement, samen met partners, op zich neemt.

Zoals het een echt haringfeest betaamt, is de veiling van het eerste vaatje haring een feestelijk hoogtepunt. Samen met andere veilingstukken, variërend van kunst, cultuur en culinair, wordt zo geld ingezameld voor het goede doel. Dit jaar is dat de Stichting Leergeld Enschede, die eerder ook al een bedrag mocht ontvangen van de Enschedese Haringparty.

Sociaal isolement  
De Stichting Leergeld Enschede is een van de ruim honderd lokale Leergeld-organisaties die kinderen, die aan de zijlijn staan, steunt. Bestuurslid Berto Janssen van de Enschedese afdeling benadrukt dat het nodig is: “Er is veel armoede in Enschede en gezinnen leven onder het bijstandsniveau. Het is divers: de ouders aan de drank en drugs, een ZZP’er die het niet kan bolwerken omdat er geen werk is. Kinderen worden daar de dupe van. Ze missen de extraatjes, kunnen niet bij voetbal, kunnen niet mee op schoolreisje. Kinderen raken daardoor in een sociaal isolement.”

Van zwemles tot een fiets
Stichting Leergeld Enschede richt zich op ouders en verzorgers van kinderen tussen de vier en achttien jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Dat varieert van zwemles tot een fiets en van gymkleding tot sporten. Het kunnen deelnemen aan die activiteiten is ook van groot belang voor de vorming van kinderen. Berto Janssen: “Op dit moment ondersteunen wij circa drieduizend kinderen in Enschede. Dat is naar onze schatting zestig procent van de kinderen die in een achterstandssituatie zitten. Er is dus nog veel te doen, hoewel dat op dit moment lastig is. Onze vrijwilligers bezoeken de kinderen in de thuissituatie om een goed beeld te krijgen. Maar door corona is dat nu niet mogelijk.”
Voor de activiteiten heeft Stichting Leergeld Enschede een budget van 1,4 miljoen euro. Gelden die komen van donateurs, de overheid en evenementen: “Zoals de Enschedese Haringparty dus. Het geld is meer dan welkom, zeker nu. Door corona krijgen kinderen veel les via Teams en Zoom. Maar veel kinderen hebben geen laptop en lopen zo een achterstand op. Met de opbrengst van de Haringparty kunnen we meer laptops kopen en die beschikbaar stellen.”  

Tekst: Erwin Gevers

>
>
>
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
Eurorisk
Boers & Lem
EY