Een groen familiebedrijf

Een groen familiebedrijf

Derde generatie De Paauw loopt zich al warm

Dat afval kan worden omgezet in een nuttige grondstof is algemeen bekend. Er zijn inmiddels tal van voorbeelden om materialen opnieuw in productieprocessen te verwerken. Een bedrijf dat zich met succes inzet voor een schonere wereld is De Paauw Sustainable Resources, dat kunststof een nieuwe en duurzame toekomst geeft. Internationaal actief vanuit Twente.

In de jaren vijftig begon Bennie de Paauw met de inzameling van papier en textiel. Ambitie was er toen ook al: hij investeerde in een balenpers, waardoor de verwerkingscapaciteit van oud papier werd vergroot. Eind jaren tachtig begon de tweede generatie in de persoon van Roy de Paauw met het inzamelen van plastic afval. Hij nam het bedrijf over van zijn ouders en inmiddels werkt de derde generatie, dochters Iris en Lisa, ook mee in het familiebedrijf dat groot is geworden in hergebruik van kunststoffen. Roy de Paauw zegt liever ‘hergebruik’ in plaats van ‘recycling’. “Recycling wordt vaak geassocieerd met smerig en vies. Wat wij doen is van gebruikte plastics volgens zorgvuldige processen nieuwe grondstoffen maken: op een duurzame en schone manier.”

Optimale toepassing

Waar aanvankelijk de handel in plastic afval voorrang had, is dat uitgegroeid tot de productie van granulaat: kunststofkorrels waarmee nieuwe producten kunnen worden geproduceerd. Voor het zover is wordt gebruikt plastic in heel Europa en daarbuiten ingezameld. Alle materiaal dat bij De Paauw binnenkomt wordt getest en gecontroleerd om te zien wat de meest optimale toepassing is. Bevat het schadelijke stoffen, dan wordt het uit roulatie genomen en zorgvuldig vernietigd. De Paauw: “In de beginjaren was het inzamelen van plastic vooral handel. In de loop der jaren zijn we regranulaat gaan produceren en verkopen. Nu hebben we een partnership met onze klanten en zoeken wij juist die inputstromen die we nodig hebben om op maat het regranulaat te maken dat zij nodig hebben. Uiteindelijk wordt de lat wel steeds hoger gelegd in onze branche. Wij gaan daarin mee. We beschikken in Hengelo over een laboratorium waar vier specialisten dagelijks de kwaliteit van de ingaande en uitgaande materialen controleren. Eén van hen is continu bezig met productontwikkeling waarbij gekeken wordt wat wij met nieuwe inputstromen kunnen doen, of recepturen ontwikkelen om aan de hoogst mogelijke specificaties en wensen van klanten te kunnen voldoen. De handel van weleer is een duurzame onderneming geworden.” Toch kan niet alle materiaal dat bij De Paauw binnenkomt in de eigen fabrieken verwerkt worden omdat er meer binnenkomt dan de eigen productiecapaciteit. In die gevallen wordt het geëxporteerd naar landen in voornamelijk Europa en Azië, waar het verder wordt verwerkt en hergebruikt.

"We willen in onze branche de beste zijn enn daarom wordt er wel naar ons gekeken"

Derde generatie

De Paauw Sustainable Resources behoort tot de top vijf in Nederland. Een bedrijf met een schone en duurzame toekomst waarin plaats is voor de derde generatie, Iris en Lisa. Roy had zijn twijfels: “De kinderen erbij? Ik vond het bedrijf te groot en te gecompliceerd en dan is de vraag natuurlijk of ze het kunnen en willen.” Maar de interesse is er bij Iris en Lisa wel. Iris had elders een baan maar vanwege corona werd het contract niet verlengd “Ik ben hier toen ‘tijdelijk’ begonnen, een paar dagen in de week maar inmiddels ben ik hier alweer 2,5 jaar fulltime aan het werk. Voornamelijk administratieve werkzaamheden maar ik vind het ook leuk om steeds meer marketing en personeel gerelateerde dingen op te pakken. Wellicht dat ik in de toekomst nog wel een andere functie zal bekleden maar voor nu zit ik hier op mijn plek.” Lisa werkt parttime bij het bedrijf van haar vader, onder andere als vrachtwagenchauffeur. Dat ligt niet echt in lijn met de studie Human Geography die ze in Engeland volgde: “Die studie richt zich op zaken als onze omgang met duurzaamheid, natuur, afvalverwerking en circulaire economie. Dat heeft mijn interesse wel aangewakkerd, je krijgt een ander gevoel bij dit bedrijf.” Dat andere gevoel heeft vooral te maken met de impact van de activiteiten van De Paauw Sustainable Resources op het milieu. Voor de productie van een kilo kunststof is twintig kilo aardolie nodig, waarbij CO2 vrijkomt. Wekelijks produceert het Twentse bedrijf achthonderd ton regranulaat als grondstof voor kunststofproducten. Met dat proces wordt op jaarbasis 78 miljoen kilo CO2 bespaard. “Dat is te vergelijken met de opnamecapaciteit van 3,9 miljoen bomen. Oftewel een bos ter grootte van ruim 6.500 voetbalvelden”, aldus Lisa, die eerder in Zweden werkte bij Stena, dat naast de rederij in tal van andere sectoren actief is, waaronder duurzaamheid. “Het is een groot bedrijf en goed om daar kennis mee te maken en rond te kijken.” “Ook een familiebedrijf overigens, net als De Paauw”, zegt Iris. De hamvraag blijft: nemen de dochters het bedrijf straks over? Vader is er nuchter onder: “Dat is nog lang niet aan de orde. De interesse voor de onderneming is er zeker maar ik wil niet dat het voor de meiden een last wordt. Bovendien kan er nog veel gebeuren waardoor de interesse er niet meer is.” En zegt Lisa: “We praten met ons gezin wel eens over het werk aan de keukentafel maar dan gaat het meestal om de leuke dingen die je hier meemaakt.”

De boel op orde

Intussen is het een komen en gaan van vrachtwagens vol kunststofafval en regranulaat dat verder op reis gaat naar bedrijven die er nieuwe producten mee maken. Bedrijven die dezelfde visie hebben op duurzaamheid en hergebruik, zegt Roy: “We doen geen zaken met bedrijven die er een rommeltje van maken. De Nederlandse overheid is streng: je moet het goed doen en aantonen dat je de boel op orde hebt. Dat verwachten wij ook van onze exportklanten die wij, waar ook ter wereld door de TüV laten controleren. We werken zelf ook graag mee aan nieuwe certificeringen, ondanks het feit dat er regelmatig weer nieuwe regels komen. Maar we willen in onze branche de beste zijn en daarom wordt er wel naar ons gekeken.”

De cultuur en de bijdrage aan een schonere wereld; het draagt bij aan de dynamiek van De Paauw Sustainable Resources. En het zal ook doorslaggevend zijn als de dochters te zijner tijd een andere rol willen vervullen in de organisatie. Roy de Paauw wil ze die kans niet ontnemen, zegt hij tot slot: “De interesse is er wel. Maar wat ik al zei: er kan nog veel gebeuren in de toekomst. Een ding is wel zeker: dat die twee meiden hier nu rondhuppelen, vindt iedereen super leuk.”

>
>
>
CuliRally
haringparty2024
TOM's Rally