Groen geld

Groen geld

Ondernemen is vooruitzien en vandaag de dag kun je dan niet om verduurzaming en de energietransitie heen. Wat is er mogelijk voor mij als duurzame ondernemer? Welke financierings-mogelijkheden zijn er voor mijn groene product? Hoe kan ik mijn duurzame energie idee naar marktintroductie brengen? Zie je door de duurzame bomen het bos ook niet meer? Anouk Blüm, algemeen directeur van Energiefonds Overijssel, geeft antwoord op deze vragen en andere groene ondernemerszaken.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, welke mogelijkheden zijn er bij het Energiefonds voor duurzame ondernemers? Anouk Blüm (AB): “Als je als ondernemer actief bent in Overijssel en bezig bent met energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie, of de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij werken met leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten en kijken graag samen hoe we je plannen het beste tot uitvoer kunnen brengen.”

Waar te beginnen?  
Kun je je voorstellen dat veel ondernemers best iets zouden willen met verduurzaming, of hun groene idee, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen? AB: “Ja, dat snap ik heel goed. Er liggen veel kansen maar vaak worden die niet meteen zo gezien. Ondernemers kijken eerst naar de kosten, terwijl verduurzaming later ook iets opbrengt. Wij kunnen helpen om deze kansen te zien. En die kansen zijn er echt op heel veel terreinen. Wij hebben bijvoorbeeld samen met Oost NL de krachten gebundeld voor ondernemers met een innovatief energieproduct of oplossing in ontwikkeling, er is 25 miljoen euro beschikbaar om waarde te kunnen toevoegen aan je bedrijf in deze risicovolle fase. Zo kunnen we samen investeren in energie-innovaties om de energietransitie in Overijssel te versnellen.”

Participeren en financieren
Dat klinkt goed, maar hoe gaat zoiets dan in zijn werk? AB:
”Een goed voorbeeld hiervan is de financiering van S4 Energy, een bedrijf dat een nieuw type energieopslag ontwikkeld heeft om zo schommelingen in het elektriciteitsnetwerk te kunnen stabiliseren. Het is een combinatie van accu’s en een vliegwiel. Heel innovatief en het Energiefonds participeert in en financiert het project vanwege het belang van energieopslag voor de overgang naar meer duurzame energie. De fabriek waar de vliegwielen gebouwd worden staat in Overijssel. De bouw van deze installatie en het gebruik door het TenneT netwerk vormen een startpunt voor verdere uitrol van deze in Nederland ontwikkelde KINEXT-technologie.”

Wie kan ik hiervoor bellen? AB: “Onze investmentmanagers kunnen je het beste adviseren over de financiering van jouw businesscase en ons netwerk inzetten om je verder in contact te brengen met andere relevante partijen. Zo kun je voor innovatieve plannen het beste contact opnemen met Radboud Dood. En onze website biedt natuurlijk een totaaloverzicht van waar wij actief zijn en wie wat doet.” www.energiefondsoverijssel.nl 

Wat zeggen anderen?

“De financiering van Energiefonds Overijssel maakte echt het verschil. Het fonds heeft heel kritisch naar onze plannen gekeken, maar stapte er wel in. Ze steken hun nek uit, waar marktpartijen dat niet doen.” S4 Ancillary Services

>
>
>
haringparty2024
CuliRally