Enschedese Haringparty steunt stichting Stichting Leergeld

Enschedese Haringparty steunt stichting Stichting Leergeld

De Enschedese Haringparty is uiteraard bij uitstek een gelegenheid om te zien en gezien te worden, te netwerken en zeker niet in de laatste plaats de lekkere Hollandse Nieuwe te proeven. Maar er is nog een aspect dat belangrijker is, namelijk de veiling voor het goede doel. Ook dit jaar is gekozen voor Stichting Leergeld Enschede, die zich inzet voor kinderen uit minima gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen.

Maar liefst € 27.000,- werd bij de vorige editie van de Enschedese Haringparty bij elkaar gebracht door – voornamelijk – Enschedese ondernemers. De veiling was de apotheose van een fantastische middag in het G.J. Van Heekpark, waar traditioneel de party wordt gehouden. Met medewerking van tal van partners organiseert Van Deinse Media de haringparty en de veiling. Daar werken belangeloos partijen aan mee, die uiteenlopende kavels beschikbaar stellen: van kunst tot rondvluchten per helikopter en uiteraard een vaatje Hollandse Nieuwe.

Inmiddels kijken vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van Stichting Leergeld Enschede met spanning uit naar de editie 2022. Jorrit van der Linden is coördinator en onderstreept nog eens het belang: “Jaarlijks helpen wij ongeveer 3.000 unieke Enschedese kinderen en verwerken wij zo’n 10.000 aanvragen. Het zijn kinderen uit minima gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen en daardoor is er geen geld voor bepaalde basisvoorzieningen voor deze kinderen. Als Stichting Leergeld is het onze doelstelling dat niemand wordt vergeten en dat ook die kinderen deel kunnen nemen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.”
Dat kan zijn door een fiets te verstrekken, sportkleding of een lidmaatschap van een sportclub. Een fiets lijkt niet in eerste instantie een prioriteit, maar dat ligt anders, zegt Van der Linden: “Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander onbereikbaar. Dat geldt niet alleen voor een fiets, maar ook voor een zwemdiploma en een verjaardag vieren. Wij willen die kinderen mee laten doen, laten participeren in onderwijs, in sport en cultuur zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.” Hij vervolgt: “Naast de praktische voorzieningen en het mee doen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur zijn wij de organisatie aan het doorontwikkelen. Zo werken wij samen met de sport- en cultuursector. Dat biedt kinderen de mogelijkheid om bijvoorbeeld een museum of theater te bezoeken of actief bezig te zijn op een sportkamp.”

Leerachterstanden
Van der Linden constateert dat de situatie van kansarme kinderen schrijnender is geworden. “Het levensonderhoud is duurder geworden. En de coronapandemie heeft ook een rol gespeeld omdat de kinderen thuis lessen moesten volgen. Daar heb je dan wel een computer voor nodig. Normaal is dat geen probleem, maar je maakt situaties mee dat er maar één laptop is voor zes kinderen. Voor je het weet ontstaan er leerachterstanden. Daarom hebben we vorig jaar veel geïnvesteerd in digitale leermiddelen. Een laptop behoort tegenwoordig tot de basisuitrusting om goed mee te kunnen doen op school. Mede dankzij de Enschedese Haringparty, die onze grootste donateur is, hebben wij dat kunnen realiseren.”

Oekraïense kinderen
Anno juni 2022 zijn al weer 1.700 kinderen geholpen met voorzieningen. Daaronder Oekraïense kinderen die hier zijn opgevangen. Ook daarvoor geldt dat Stichting Leergeld Enschede deze kinderen helpt met middelen om een normaler leven te leiden. En rendement is er altijd, besluit Jorrit van der Linden: “Doordat de kinderen mee kunnen doen, kunnen ze hun horizon verbreden en krijgen ze alle mogelijkheden voor een succesvolle toekomst.”

>
>
>
CuliRally
TOM's Rally
haringparty2024