TOM's kerstgedachte 2022

TOM's kerstgedachte 2022

Het is december. De maand van liefde, warmte, geven en ontvangen. Kortom de Kerstgedachte waarbij je ook denkt aan mensen die het minder voor de wind gaat. TOM selecteerde drie goede doelen-organisaties en koppelde daar een aantal Twentse ondernemingen met het hart op de goede plek aan. Door hun financiële bijdrage aan deze twee pagina’s krijgen de komende feestdagen voor mensen die buiten de boot vallen extra glans.

STICHTING LEERGELD ENSCHEDE

Ieder kind heeft recht op een mooie toekomst! Daarom helpt Stichting Leergeld kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen, zodat zij mee kunnen doen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Alleen al in Enschede zijn afgelopen jaar meer dan 3.200 kinderen geholpen en meer dan 12.000 verstrekkingen gedaan. Door kinderen te helpen met basisvoorzieningen, kunnen zij volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Dat kan zijn door een fiets, schooltas, sportkleding of rekenmachine te verstrekken of door het lidmaatschap te betalen van een sport of cultuurvereniging. Zo krijgen ook deze kinderen kansen en kunnen zij hun talenten en vaardigheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen. www.leergeld.nl 

STICHTING TWENTE TEGEN KANKER

Angelique Koedijk, zelf getroffen door kanker en in september vorig jaar overleden, begon de Stichting Twente tegen Kanker in februari 2021. Omdat het haar als patiënt opviel dat er veel organisaties zijn die heel goed werk doen, maar het vaak algemeen is. Stichting Twente tegen Kanker vraagt dus letterlijk aan patiënten wat zíj nodig hebben om zo te zorgen voor individuele geluksmomenten. Dat kan zijn nog een keer uit eten gaan of een fotoshoot met het gezin, een ander vraag is een bijdrage aan een haarstuk of (extra) persoonlijke benodigdheden. Deze persoonlijke geluksmomenten kunnen ook via vrienden of kennissen aangevraagd worden via de site. Ook steunt de stichting collectieve projecten, zoals de binnentuin bij het nieuwe oncologisch centrum van ZGT Hengelo dat afgelopen september geopend is. www.twentetegenkanker.nl

STICHTING STOP ARMOEDE NEDERLAND

Armoede kan iedereen overkomen. Zelfs als je een betaalde baan hebt of nog nooit eerder problemen hebt gekend. In 2015 richtten Evelien en Arie van Hattum de stichting Stop Armoede Nederland op met als doel om mensen te helpen. Inmiddels beheert het team van Van Hattum twee Facebook-pagina’s. Van Hattum werkt aanvullend op bestaande voorzieningen als de voedsel- en de kledingbank. Laagdrempelig: men hoeft geen uitgebreide aanvraag te doen. “Wat ik zie is dat een gezin er in eerste instantie alles aan doet om rond te komen. Vragen om hulp is ook vanwege schaamte soms het laatste redmiddel.” www.stoparmoede053.nl

Deze Twentse ondernemers dragen bovenstaande goede doelen een warm hart toe:

>
>
>
CuliRally
haringparty2024