Enschede Marathon brengt sponsoren in beeld bij de doelgroep

Enschede Marathon brengt sponsoren in beeld bij de doelgroep

Zichtbaarheid het hele jaar door

“Als voorbeeld noem ik Xsens, de naamgever van de Halve Marathon”, begint Sandra Melief, Event Manager van Enschede Marathon. “Dit Enschedese technologiebedrijf is zeer tevreden met hun sponsoring omdat het daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. In hun geval betekent dat toegenomen zichtbaarheid en dus bekendheid. Dat marketingdoel wilden ze bereiken en dat is gelukt. Daarom is Xsens er in 2020 er weer bij. Maar óók omdat ze sport een warm hart toedragen en hun naam dus graag willen verbinden aan Enschede Marathon.”

Melief schetst met dit voorbeeld precies waar het om gaat bij sponsoring: een kwestie van onderhandelen en zaken doen. “Willen we een organisatie ervan overtuigen dat sponsoring van Enschede Marathon lucratief is, dan moeten we dat ook echt waarmaken”, zegt Melief. “Men verlangt return on investment en dat vind ik meer dan terecht. Wij zijn gefocust op het kunnen bieden van die tegenwaarde en proberen daarin zo flexibel mogelijk te zijn om een waardevolle kruisbestuiving te creëren. Van groot belang daarbij is continuïteit. En uiteraard is er naast het zakelijke aspect altijd sprake van een gunfactor. Het gaat namelijk ook om een prettige samenwerking die in alle opzichten goed moet voelen.”

Blijven zenden

Met continuïteit bedoelt Melief dat Enschede Marathon er alles aan doet om haar sponsoren het gehele jaar door in contact te brengen en te laten communiceren met de brede doelgroep. “Uitgangspunt daarbij is dat we doeltreffend en professioneel blijven zenden. Op die manier blijven onze sponsoren voortdurend zichtbaar, zijn er veel contactmomenten en ontstaat er nuttige feedback. Onze frequent verschijnende digitale nieuwsbrief is hierbij een van de tools die daadwerkelijk effect sorteren. Het bereik van bijna 15.000 personen is substantieel. Zij vormen een brede en geïnteresseerde doelgroep; ze willen allemaal op de hoogte blijven van wat er rondom Enschede Marathon gebeurt en van allerlei andere zaken die met de loopsport te maken hebben. Sponsoren kunnen daarop inhaken en met die doelgroep communiceren.”

Brede exposure

Naast de nieuwsbrief vindt communicatie van Enschede Marathon met de doelgroep en sponsoren, maar ook onderling tussen beide groepen, plaats via social media. “Daarnaast bieden we natuurlijk tal van fysieke uitingen tijdens het evenement, zoals spandoeken langs het parcours. Sommige uitingen bieden wij standaard aan, maar sponsoren kunnen in overleg met ons zelf ook invullen hoe ze zich willen profileren. Ook voorafgaande aan Enschede Marathon gebeurt er van alles; denk aan workshops die bedrijven organiseren voor hun medewerkers. En zo heeft elke sponsor zijn eigen beweegredenen om zich aan Enschede Marathon te verbinden en zoekt elke sponsor een manier waarmee ze hun doelgroep het beste kunnen bereiken. Zo biedt Menzis, naamgever van de 5 kilometer Fit Run, voor deelnemers een korting op de polis op het moment dat ze het startnummer afnemen. Rosen Europe, naamgever van de tien kilometer City Run, vult sponsoring in door samenwerking met het ROC, Saxion en de UT, om studenten te interesseren voor een toekomstig dienstverband. Demcon gebruikt Enschede Marathon juist als relatie-evenement voor de eigen werknemers in een hospitality-tent met volledige verzorging. Wij proberen onze sponsoren zoveel mogelijk en met een flexibele instelling te helpen. We zoeken naar de kernwaarden en doelstellingen van organisaties en proberen daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.”

Evenement van de wetenschap

 “Langzaamaan is steeds duidelijker geworden dat het voor veel deelnemers en sponsoren belangrijk is om meer kennis op te doen over de loopsport en allerlei aspecten van bewegen en gezondheid”, zegt Melief. “Vandaar dat we dit jaar voor het eerst, in samenwerking met de UT en Roessingh Research and Development, de congressen Where Science Meets the Runner en Get Ready hebben georganiseerd, met een doordachte inzet van social media. Daarmee laten we zien dat voor ons kennis en wetenschap vooropstaan. Bepaalde organisaties zijn daarin zeer geïnteresseerd, want via dit unique selling point kunnen zij zich via Enschede Marathon zodanig profileren dat ze hun doelgroep efficiënt kunnen bereiken.” 

Economische vitaliteit  

Heeft elke sponsor dus zijn eigen beweegredenen om Enschede Marathon te sponsoren, voor bepaalde organisaties vormt economische vitaliteit als kernwaarde de doorslaggevende factor. “Economische vitaliteit is een belangrijk thema geworden voor bedrijven die sport als een doeltreffend middel zien om hun medewerkers actief en gezond te houden. Samenwerking met Enschede Marathon is voor die organisaties een goede, maar zeker ook leuke manier om die economische vitaliteit kracht bij te zetten, bijvoorbeeld door deel te nemen met een bedrijfsteam aan de Company Run waarvan Human Capital Care de naamgever is. Wij denken mee met sponsoren om gezamenlijk economische vitaliteit zichtbaar te maken en werknemers, zeker ook door een saamhorigheidsgevoel te creëren, van het nut ervan te overtuigen.”

Sandra Melief is samen met haar collega’s inmiddels bezig met de Enschede Marathon 2020. “Wat ik al zei, Enschede Marathon is veel meer dan het prachtige evenement zelf. Wij gaan voor continue communicatie met sponsoren en deelnemers. En dat begint eigenlijk al op het moment dat de laatste loper de finish is gepasseerd…”

Tekst: Anno Oude Engberink
Fotografie: Patrick Scholing

>
>
>
Eurorisk
Jongbloed
EY
Boers & Lem
Westerhuis Verhuur