Loes Grooters van Regioraad Oost van de KVK

Loes Grooters van Regioraad Oost van de KVK

De uitdaging van Loes Grooters

“De glans van KVK moet terug”

De Bornse tekstschrijfster Loes Grooters is de nieuwe voorzitter van de Regioraad Oost van de Kamer van Koophandel. Een functie die haar op het lijf geschreven lijkt, gezien haar bestuurlijke ervaring bij onder andere eenpitternetwerk ONE Twente. Maar ook een klus die de nodige uitdagingen gaat bieden. De rol van KVK lijkt immers verbleekt sinds het zich vooral als digitaal platform is gaan afficheren. Maar de glans komt weer terug, zegt Loes Grooters: “We gaan meer tamtam maken.”

Loes Grooters heeft de functie als voorzitter van de Regioraad Oost nooit geambieerd. “Ik was al drie jaar lid van de raad. Voorzitter worden, dat was oorspronkelijk het laatste dat ik ambieerde, omdat ik daar niet klaar voor was. Dat ik het nu toch heb gedaan, is omdat ik wist dat de andere leden mij volop steunen. En bovendien is er een professioneel secretariaat dat de juiste basis legt.”

Loes Grooters, geboren in Borne, vader die een leven lang bij ‘Signaal’ werkte, had een andere carrière voor zichzelf uitgestippeld. “Mijn ambitie was het toneel. Maar ik was zeventien toen ik in Maastricht de selectie deed. Te jong en werd afgewezen. Dat gold ook voor de politieschool waar ik daarna heen wilde. Uit testen was dat naar voren gekomen, maar ook daarvoor stond ik zo jong nog niet sterk genoeg in de schoenen.” Er volgt een reeks baantjes, variërend van de administratie bij een tapijtgroothandel tot het schrijven van (advertentie)teksten voor Wegener-bladen en Arke-brochures. In 2001 besluit ze haar eigen bedrijf te starten: Partners in tekst. Het ondernemerschap bevalt, maar ze leert ook de valkuilen kennen: “Zelfstandig ondernemen past bij mij. Je maakt je eigen keuzes, mag je eigen mening hebben, er is geen bureaucratie. Het talent was er, maar het duurde even voor ik dat besefte. Je leert dan vervolgens ook de valkuilen. Bijvoorbeeld als je afspraken niet goed vastlegt. Dat is wel eens een dure les geweest, ja, maar je wordt er wijzer van. Tegelijkertijd ga ik als ondernemer nog altijd sterk op mijn onderbuikgevoel af; opdrachtgevers moeten bij jou passen, anders word je niet blij van je werk.”

Zelfstandig professionals
Naast Partners in tekst stort ze zich in het bestuurlijke leven. De Bornse Dam Vereniging en Bornse Vrouwen in Bedrijf mogen niet als een vingeroefening worden beschouwd, maar zichtbaarder is wel haar bestuurlijke werk bij ONE Twente. Negen jaar deelde ze vanuit het bestuur lief en leed met het groeiende leger eenpitters oftewel zzp’ers. Een term die haar doet gruwen: “Het klinkt zo negatief: zelfstandige zonder personeel. Het benadrukt wat er niet is, namelijk personeel. Maar dat is niet belangrijk, belangrijker is dat je professional bent. Ik spreek dan ook liever over zp’ers: zelfstandig professionals, daar zit meer waarde.”

Eind vorig jaar nam Loes Grooters afscheid van haar functie als secretaris van ONE Twente, net voor ze haar voorzitterszetel in de Regioraad Oost innam. Een functie waarvoor ze nadrukkelijk werd gevraagd, net zoals ze drie jaar eerder gevraagd werd voor toetreding tot dit adviesorgaan van KVK: “Dat was destijds vanuit mijn bestuurlijke achtergrond bij ONE Twente en omdat ik bekend was met het kleinschalig ondernemerschap in de regio.” Ze kon een duidelijke rol vervullen: “Ik vind het een mooie manier om mijn verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappij en de stem van de kleine ondernemer te laten horen. Mijn deelgebied, of noem het aandachtspunt, zijn de starters en zp’ers. Dat past bij mij, want ik kan me moeilijker verplaatsen in grote ondernemingen en wat er leeft in die categorie bedrijven. Ik kijk vanuit de bril van de zelfstandig professional.” Ze is kritisch over zichzelf: “Nee, ik geloof dat het tot nu toe niet helemaal gelukt is om die stem van de kleine ondernemer te laten horen. Ik stond nog niet sterk genoeg in mijn rol, keek eerst de kat uit de boom. Daarnaast was er in de begintijd weinig mogelijk op regionaal gebied en konden we alleen advies geven over een jaarplan met activiteiten. Dat heeft de overheid vorig jaar ook bevestigd in een rapport: namelijk dat de omslag van KVK, die vijf jaar geleden is gemaakt, geslaagd is, behalve het regionale aspect. We hebben als adviesorgaan te weinig regionale inbreng gehad. Sinds vorig jaar kunnen we daar iets aan doen.”

Moderniseren

Dat het Ministerie van EZK, baas van KVK, tot die conclusie kwam was niet voor niets: het instituut koos voor het digitale domein. Het personeel werd met de helft ingekrompen, vestigingen werden gesloten en daarmee verdween een stuk -fysieke- zichtbaarheid. Grooters: “De overheid wilde dat KVK meer online ging doen. Begrijpelijk, want veel kennis is universeel. Sinds de kaalslag geven de adviseurs daarom nu veel informatie online. Via blogs en kennisartikelen bijvoorbeeld.” Die kaalslag is ook in Enschede te zien waar in het Ondernemershuis nog slechts een handvol mensen werkt in een bescheiden deel van het gebouw. Binnenkort hoeven starters er trouwens niet meer naar toe, want die kunnen zich dan digitaal inschrijven. “En dat is van deze tijd”, vindt Loes Grooters: “Wie heeft er nog tijd en zin om naar Enschede te gaan voor een inschrijving? De nieuwe generatie ondernemers is vaak anders: doe mij een nummer en dankjewel. KVK moest moderniseren omdat de maatschappij erom vroeg en is door de omslag zelf een onderneming geworden. KVK, met hoofdletters, is een merknaam. Er is nu ondernemersgeest bij een overheidsorganisatie, ik vind dat knap: opereren als een bedrijf maar wel verantwoording afleggen aan de overheid en de maatschappij."

“Ik merk hoe gemotiveerd de mensen achter de schermen zijn. Die mogen trouwens ook weer zichtbaar zijn. Een tijdlang niet: zelfs geen telefoonnummers van medewerkers of afdelingen op de website. Het was niet mogelijk om persoonlijke afspraken te maken met een adviseur. Dat mag nu weer. Dat is goed want het zijn de mensen die een organisatie maken. Tja, na zo’n omslag duurt het even voordat je de balans weer hebt…” Overigens werd KVK een aantal taken, zoals trainingen, van rijkswege afgenomen. Commerciële partijen klaagden over oneerlijke concurrentie. Dat is volgens Loes Grooters eveneens een reden dat de fysieke zichtbaarheid van een KVK in deze regio - het zwaartepunt voor het oosten ligt nu in Arnhem - achteruit is gegaan.

Regionale zichtbaarheid
Toch is de nieuwe voorzitter van de Regioraad Oost, waarin naast werkgeversorganisaties als VNO-NCW, TLN en Bouwend Nederland ook de vakbonden zijn vertegenwoordigd, er zeker van dat die zichtbaarheid als adviesorganisatie blijft. Loes Grooters: “Er zijn mogelijkheden. Denk aan het organiseren van bijeenkomsten in Twente. Die zijn nu vaak in Arnhem, maar daar gaan Tukkers niet naar toe. Bovendien worden die bijeenkomsten in Arnhem niet gemeld in de regionale media hier. Er schort dus wel een en een ander aan en ook de overheid is er van overtuigd dat de regionale zichtbaarheid weer moet groeien. Daarom zijn tijdens de omslag de Regioraden ook in het leven geroepen en krijgen we nu meer ruimte.”

Initiatieven zijn er: bijvoorbeeld door nlgroeit, waarmee kleinere ondernemingen zich kunnen laten ondersteunen door ervaren ondernemers en mentoren die het klappen van de zweep kennen, te vertalen naar een regionale versie. En, zo stelt Grooters, de inbreng van de Regioraden wordt serieuzer genomen. “We hebben nu ook duidelijk een rol als ambassadeur. André Pluimers van Bolk Transport, Richard van der Hoeven van ’t Lansink en Gert-Jan Hospers. Het zijn de oren en ogen van de Twentse ondernemer bij KVK. Zo krijgen we signalen en feedback en ook weer couleur locale.”

De glans moet terug
“De missie van KVK is het leven van ondernemers makkelijker maken met informatie. Dat gebeurt nu vooral digitaal. Neem de Regiodata-tool waarmee je allerlei data en cijfers over economie, demografie, ontwikkelingen, enzovoort kunt zien en analyseren. En er zijn nog heel veel andere activiteiten. Maar, en dat moet ook gezegd worden: ondernemers hebben de Kamer van Koophandel teveel links laten liggen”, besluit Regioraad-voorzitter Loes Grooters: “Ik heb mij in het verleden, toen ik nog schreef voor de Kamerkrant, er over verbaasd hoe weinig mensen weten wat er bij KVK geboden wordt. Het is zo veel meer dan alleen die inschrijving. Ik verbaas mij er nog steeds over dat ondernemers dat niet weten, niet door hebben. Waar de schuld daarvan ligt is een kip of het ei-verhaal. Wat wel een feit is, is dat we weer een stap naar voren gaan zetten; de glans moet terug. Nee, we hoeven geen terrein terug te winnen, maar we gaan meer tamtam maken. Kom maar op met je vragen en ideeën.”

Tekst: Erwin Gevers
Fotografie: Frank Visschedijk

Het hele verhaal is te lezen in

Februari 2020

>
>
>
Westerhuis Verhuur
EY
Boers & Lem
Jongbloed
Eurorisk