Jelle Klein Teeselink van HoSt

Jelle Klein Teeselink van HoSt

"Er is niet één oplossing"

Met de overname van HyGear zet de HoSt Group een volgende stap in het bieden van alternatieven voor fossiele energie. HyGear in Arnhem is gespecialiseerd in processen voor de productie van waterstof. En daarmee sluit het naadloos aan op de visie van HoSt. Voor directeur Jelle Klein Teeselink is deze stap dan ook een logisch vervolg op het pad dat door zijn vader 31 jaar geleden werd uitgestippeld. Immers: “CO2 moleculen houden zich niet aan landgrenzen.”

Jelle Klein Teeselink staat inmiddels een kleine drie jaar aan het roer van HoSt in Enschede. De onderneming is wereldwijd uitgegroeid tot een toonaangevende aanbieder van biogasinstallaties, biogasopwerkingsystemen, carbon capture en warmtekrachtcentrales. Vader Herman legde de basis onder de vlag van de bedrijven Holec en Stork. In 1999 ging hij met HoSt verder als zelfstandig bedrijf. “

Jelle Klein Teeselink groeit dan op in een ondernemersgezin. Samen met een jongere broer en een jongere zus beleeft hij een fijne jeugd in Boekelo: “Ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben met de opvoeding die ik heb gekregen. Er was een goede balans tussen werk en tijd voor ons. Aan de keukentafel ging het niet vaak over het bedrijf. Ik heb veel respect voor mijn ouders, mijn moeder had een eigen carrière en trad later ook toe tot HoSt. Ze hebben een groot en stabiel bedrijf opgebouwd. Het was natuurlijk ook wel spannend, zo’n eigen bedrijf in de beginjaren, maar de zorgen voor het bedrijf hebben ze altijd gecamoufleerd.” Alle drie zijn ze nooit gepushed om een carrière te maken, maar die is er wel gekomen. Zijn zus studeert voor basisarts en zijn broer doceerde economie aan de Yale University in Amerika en is nu als academicus verbonden aan het even prestigieuze King’s College in Londen. “Ik denk dat we van huis uit dezelfde mindset hebben meegekregen: zelf nadenken, zelf verantwoordelijk zijn en de vraag stellen wat je met je leven wil doen. Die mindset is positief: zelf iets voor elkaar boksen. En wat ook bij een familiebedrijf past is nadenken over het maatschappelijke belang en iedereen in zijn waarde laten.” Zelf studeert hij technische bedrijfskunde en gaat werken bij een private equity kantoor in Amsterdam dat onder andere investeert in Action en Hans Anders. “Ik had het er naar mijn zin. Het lijkt ver weg van technische bedrijfskunde, maar bij investeren gaat het om markten herkennen, businessmodellen maken en bedrijfstransformatie. Het is interessant, elke keer weer die puzzel leggen om te zien waar groei en verbetering mogelijk is. Er is veel dynamiek in zo’n organisatie.”

"Wij bouwen samen een bedrijf dat ook over vijftig jaar nog relevantie heeft"

Nuchter bedrijf

Terwijl Jelle carrière maakt in de wereld van risicodragend kapitaal, geeft zijn vader aan het bedrijf te willen verkopen in verband met gezondheid. Jelle: “Normaal gesproken is er in elk familiebedrijf wel een van de kinderen die het bedrijf wil overnemen. Die druk hebben wij nooit gevoeld, we hadden ook al onze eigen carrières. Maar toch ben ik gaan nadenken: ga ik verder met investeren of iets anders doen. Met privaat geld van een ander blijf je immers altijd min of meer op een afstand.”

Hij kiest voor HoSt: door de combinatie van unieke technologie en de rol in de energietransitie. “Mijn vader heeft de capaciteit technologisch iets te bedenken dat nog niet bestaat en daar vervolgens ook een goede product-markt combinatie van te maken; het aantal mensen in de wereld dat dit kan is zeer beperkt. Er stond hier in 2020 dus een bedrijf met een robuuste, goede technologie. Een nuchter bedrijf zonder franje. De boterham moest verdiend worden. En wat ik al zei: een familiebedrijf denkt altijd een decennium verder. Er is hier geduld en durf om te investeren, maar we hebben geen last van aandeelhouders die korte termijn rendementen willen zien: wij bouwen samen een bedrijf dat ook over vijftig jaar nog relevantie heeft. De verantwoordelijkheid voor de energietransitie, het bedrijf en de mensen zit diep in ons en in de organisatie.” Hij is 27 jaar als hij het bedrijf gaat leiden. De aandelen worden gedeeld met zijn ouders en broer en zus. “Nee, ik was niet het zoontje van de baas, respect moest ik nog verdienen. Ik ben begonnen met gesprekken te voeren met iedereen in de organisatie. Zo creëer je draagvlak en leer je wat er speelt en waar behoefte aan is. Nee, ik heb geen butsen en builen opgelopen, het is heel goed gegaan. Met dank aan Herman die het bedrijf meteen heeft losgelaten en met een groot compliment aan de rest van het team en de organisatie. Het knapste dat je kan bereiken als ondernemer is een organisatie bouwen die doordraait zonder jou. Dat heeft hij gerealiseerd. Trouwens, ik richt mij binnen HoSt op strategie, financiën en commercie. Ik zit daarmee niet snel iemand in de weg, maar heb juist een complementaire set aan vaardigheden en ervaring.”

Tal van toepassingen

De hiervoor al genoemde robuuste technologie van HoSt heeft het Enschedese bedrijf groot gemaakt. De producten van HoSt, te beginnen met biogasinstallaties, zijn over de hele wereld in gebruik. HoSt heeft meer dan vierhonderd installaties gebouwd in 35 landen en telt wereldwijd vijfhonderd mensen, merendeels technici, verdeeld over acht kantoren op drie continenten. De oorsprong lag 31 jaar geleden in de ontwikkeling van groengas technologie: reststromen, variërend van slib en slachtafval tot mest, GFT en voedselproducten die over datum zijn. De biogasinstallaties verwerken deze stromen tot een bruikbaar duurzaam groen gas dat vroeger met een gasmotor omgezet werd in elektriciteit en warmte. De volgende technologie-stap die HoSt de titel carbon-killer oplevert is technologie om gas verder op te schonen tot biomethaan (een groen equivalent van aardgas) en technologie om CO2 (koolstofdioxide ofwel broeikasgas) af te vangen bij groen gasproductie en verbrandingsprocessen. Hierbij wordt naast groen aardgas of duurzame warmte ook groene vloeibare CO2 gemaakt met tal van toepassingen, zoals duurzame plastics, tuinbouw, duurzaam cement en duurzame brandstoffen voor vliegtuigen en scheepvaart.

Alternatieven bieden

Terugdringen van broeikasgassen is de corebusiness voor HoSt. Maar Klein Teeselink gaat niet zover het de ultieme oplossing te noemen: “Wat wij doen is alternatieven bieden voor fossiele brandstoffen. Zeker, olie en gas moet je afbouwen, maar ik ken geen wetenschappelijk scenario waar deskundigen het eens zijn over een silver bullet oplossing. Er zal niet één technologie leidend worden, maar een mix van hernieuwbare energie: zon, wind, waterkracht, carbon capture, kernenergie, waterstof en bio-energie. Mensen versimpelen vaak het complete energiesysteem tot enkel de elektriciteitsbehoefte, maar elektriciteit is maar zo’n twintig procent van de totale vraag naar energie. De andere tachtig procent is transport, industrie, gebouwde omgeving et cetera. Een groot deel daarvan zal ook lastig te elektrificeren zijn zoals de industrie en zware transport, hiervoor bieden wij duurzame alternatieven. De sectoren die je kan elektrificeren moet je zo snel mogelijk elektrificeren, met personentransport voorop.”

"Er zijn niet veel mensen die de complexiteit van het probleem kunnen overzien"

Bureaucratie

Hij weet dat in veel situaties met de technologie van HoSt er koolstofdioxide, maar ook stikstof terug kan worden gedrongen. “Maar waar het vaak op vastloopt is bureaucratie en trage vergunningstrajecten. Het bestuurlijke apparaat is niet ingesteld op snelle transformatie, maar op behoud van de status quo. Natuurlijk, met elke nieuwe transitie is er angst en onbekendheid. En, daar moet je ook eerlijk in zijn, de energietransitie is niet gratis en gaat altijd ten koste van een bestaand systeem, technologie en lokale reststromen om te zetten in energie. Die rol wil Klein Teeselink met zijn team van knappe koppen op zich nemen. En dat krijgt nog eens een extra meerwaarde door de overname van HyGear in Arnhem. “Het bedrijf is al twintig jaar actief in waterstof en beschikt over een toonaangevende techniek om met methaan waterstof te maken voor diverse doeleinden. Daarnaast is de technologie complementair met onze carbon capture technologie. HyGear is een mooi bedrijf, dat waterstof op iedere locatie kan produceren uit verschillende inputstromen.”

Voor alle bestemmingen binnen Europa is het beleid dat per trein wordt gereisd. Het past bij het duurzaamheidsprincipe van HoSt. Maar per trein reizen betekent ook tijd om na te denken. Over keuzes en kansen voor alternatieve energie, over de inzet van waterstof en andere systemen. En over frustraties, zegt hij tot slot: “Je ziet soms wel dat het ontbreekt aan kennis en capaciteit om het probleem als geheel te overzien. Er is veel geschreeuw en veel oneliners maar er zijn niet zo veel mensen die de complexiteit van het probleem kunnen overzien. Ja, dat baart mij zorgen. Nogmaals, we moeten verder kijken dan ons eigen land. De politiek moet dat beseffen. Er is gewoon niet één perfecte oplossing. Ik denk dat mijn vader daar net zo over denkt.

>
>
>
TOM's Rally
haringparty2024
CuliRally