‘P’s’, duurzaamheid en fiscaliteit. Een uitdagende combinatie.

‘P’s’, duurzaamheid en fiscaliteit. Een uitdagende combinatie.

Dit nummer van TOM staat in het teken van ‘duurzaamheid’. Waar hebben we het dan over? In de huidige COVID-19 crisis is dat begrip in een compleet ander daglicht komen te staan. Maar toch. ‘Duurzaamheid’ in ondernemen betekent dat een bedrijf toekomstbestendig is, aantrekkelijk is voor personeel en onze planeet. ‘Groen’ produceren of een zo groen mogelijke bedrijfsvoering zijn dan ook maar een stukje van de hele film. Bestendigheid in winstgevendheid en de mogelijkheden om voldoende en capabel personeel aan te trekken horen hier ook bij. Is de huidige fiscale regelgeving hier een stimulerend element in op dit moment?

Heel eerlijk zien we niet zo verschrikkelijk veel directe stimuleringsmaatregelen. Marginaal wordt er wel aandacht besteed aan de energietransitie, maar die andere ‘P’s’(‘People’ en ‘Profit’) worden (WBSO uitgezonderd) stelselmatig vermeden bij fiscaliteit en duurzaamheid. Niet nodig? Of is er een andere oorzaak voor deze desinteresse?

Voor veel ondernemers zijn ‘personeelslasten’ een substantieel onderdeel van de verlies- en winstrekening. Wat een winst zou het zijn als we daar een duurzame fiscale maatregel aan zouden kunnen koppelen die werkgever èn werknemer ten goede komt. Maar ja, hoe meet je of een werkgever de juiste man of vrouw heeft kunnen aantrekken? Kun je een fiscale bonus zetten op de mate van aantrekkelijkheid van een onderneming als werkgever? Hoe meet je een gezond winstniveau? Welke benchmark gebruik je? Je kunt overal best iets over zeggen, maar eenvoudig, objectief meetbaar en controleerbaar zijn het lastige vraagstukken. Ontwerp maar eens een duurzaam, fraudebestendig en controleerbaar stelsel. Welke politicus durft? Moet je ervan weg blijven op het moment dat een vraagstuk ingewikkeld is? Natuurlijk niet. Maar misschien moeten we suggesties voor fiscale tegemoetkomingen op dit vlak eens overlaten aan anderen. Bijvoorbeeld jonge mensen die nog niet vast zitten in geconditioneerde fiscale waarden en waarheden. Een ‘fiscale creaton’ op duurzaamheidstegemoetkomingen. Het lijkt me sterk dat daar niet wat moois uitkomt. Dat vraagt natuurlijk wel om wat lef en daar zijn we van nature niet zo van in dit land. Daar is echt een crisis voor nodig. Nu doorpakken dus.

Arnold Poelstra,
Partner en Belastingadviseur bij EY

>
>
>
Jongbloed
Westerhuis Verhuur
EY
Boers & Lem
Eurorisk