Fiscaal stimulerend innoveren

Fiscaal stimulerend innoveren

Om met je bedrijf te excelleren is het belangrijk om te innoveren. Het enkel niet innoveren, betekent stilstand en wat dat inhoudt weten we allemaal. Innoveren wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd met diverse fiscale incentives.

Een onderneming kan op verschillende manieren innoveren. Je kunt hierbij denken aan een nieuw verdienmodel, het opzetten van een nieuw marketingconcept of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of procesinnovaties. Het doel van de overheid om hiervoor een fiscale stimulans te verstrekken is het behouden van het innovatieve karakter van Nederland. Ga je als onderneming een nieuw(e) product, dienst of software (door)ontwikkelen? Denk dan tijdig aan de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de innovatiebox.

Door middel van de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan een Research & Development (R&D) projecten werken. Ook kun je een deel van de kosten en uitgaven van het R&D-project terugkrijgen. De WBSO wordt verrekend in de aangifte loonbelasting en kent een tweetal schijven. Het tarief voor de eerste schrijf is 32 procent. Dit geldt voor de R&D kosten en uitgaven tot € 350.000. Voor starters ligt het percentage wat hoger, namelijk 40 procent. Voor alle kosten boven de € 350.000, is het tarief zestien procent.

De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst die in deze tariefbox valt, wordt belast tegen een effectief percentage van negen procent in plaats van het toptarief van 25,8 procent. Om voor de innovatiebox in aanmerking te komen is het van belang dat je onderneming vennootschapsbelasting betaalt. Ook moet je zelf het onderzoeks- en ontwikkelingswerk hebben verricht. De winst die je hebt betaald moet hoger zijn dan de drempel voor de innovatiebox. Je dient daarnaast een WBSO beschikking te hebben en indien je een grote belastingplichtige bent (je geniet meer dan € 37,5 miljoen over vijf jaar aan bruto voordelen uit alle immateriële activa), zijn er naast de WBSO verklaring aanvullende voorwaarden van toepassing.

Om ook kleine bedrijven te laten profiteren van de innovatiebox is er een forfaitaire toepassing van de regeling ingevoerd. Het forfaitaire bedrag dat mag worden toegerekend aan de innovatiebox is 25 procent van de winst, met een maximum van € 25.000.

Kortom, indien je aan het innoveren bent kan het zeer nuttig zijn om een gesprek aan te gaan met onze specialisten. Wij helpen je om de optimale fiscale innovatieve pole position voor jouw onderneming te bereiken.  

Joost Heijmer is Fiscaal Adviseur bij Countus Enschede.

>
>
>
CuliRally
haringparty2024