Over de (on)macht van de Belastingdienst

Over de (on)macht van de Belastingdienst

Toen ik vanochtend het Financieel Dagblad scande viel mijn blik op een bericht dat CVC (één van de grotere investeringsclubs in de wereld) zijn vestigingsplaats in Nederland opgeeft en de Amsterdamse locatie gaat samenvoegen met die in Brussel. De reden daarvoor vond ik opmerkelijk. CVC heeft een conflict met de Belastingdienst. Volgens FD gaat dat conflict over een belang van 30 miljoen euro. Voor een gemiddelde MKBonderneming een enorme hoeveelheid geld, maar voor een tent met een beheerd vermogen van, volgens FD, 145 miljard, niet meer dan een afrondingsverschil. Het artikel vermeldt niet exact waar de schoen wringt, maar dat het gaat over een verschil van inzicht over de toerekening van resultaten over de landsgrenzen heen lijkt het geval te zijn. Een principieel verschil van inzicht dat zodanig hoog is opgelopen dat de onderneming vertrekt. Dat is nogal wat. Ik vermoed dat heel veel slachtoffers van de Toeslagenaffaire (u weet misschien nog wel dat, heel lang geleden, ons kabinet voor die kwestie naar huis is gestuurd) niets liever hadden gewild dan afscheid nemen van Nederland en die overheidsinstelling die hun leven op de kop heeft gezet. Maar helaas, zo gaat dat niet met mensen van vlees en bloed. Zij hebben een emotionele band met hun familie, hun omgeving en wat al niet meer en kunnen niet zo maar hun boeltje oppakken en emigreren. Een principieel verschil van inzicht of niet.

Het bericht over CVC zette mij wel aan het denken. Is de houding van de Belastingdienst ten opzichte van belastingplichtigen in de loop der jaren nu zo veranderd? ‘Verhard’, zo u wilt? Ik weet dat niet. (Een deel van) onze samenleving is individualistischer geworden en ambtenaren van de Belastingdienst maken deel uit van deze zelfde samenleving en zijn dus ook mee veranderd in de tijd. Principiële discussies zijn van alle tijden. Het oplossen van fiscaal inhoudelijke discussies; daar hebben we rechters voor. Dat een kabinet valt over ambtelijk falen, komt niet zo vaak voor. Dat ondernemers vertrekken vanwege gedoe met de Belastingdienst komt ook niet zo vaak voor. Kennelijk schort er toch iets aan het fiscale proces in ons land.

Arnold Poelstra is Partner en Belastingadviseur bij EY. EY is een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf actief op het gebied van accountancy en belastingadvies.

>
>
>
CuliRally