Vakantiegeld op? Denk dan aan middeling!

Vakantiegeld op? Denk dan aan middeling!

Je bent lekker op vakantie geweest en denkt bij terugkomst: ‘Waar is al mijn geld gebleven?’ Klinkt herkenbaar? Gelukkig hebben wij in dit mooie blauwe land recht op middeling. Je vraagt je vast af wat dit met vakantiegeld en belastingadvies te maken heeft. Dat zit zo: soms kan je vakantie door de middelingsregeling worden betaald.

Deze regeling, opgenomen in artikel 3.154 van de Wet IB 2001, kan mensen met een sterk wisselend belastbaar inkomen uit box 1 een mooie teruggave opleveren. Als je inkomen in een jaar veel hoger of lager uitvalt dan in de voorafgaande jaren of de twee daarop, heb je recht op teruggave van inkomstenbelasting. In fiscale termen noemen we dit een progressief schijventarief. Over het eerste deel betaal je een laag percentage belasting en naarmate je inkomen stijgt, ga je meer inkomstenbelasting betalen.

Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een sterk fluctuerend inkomen als je stopt met werken, je bedrijf onroerend goed verkoopt zonder een herinvestering te doen of je bedrijf beëindigt of verkoopt. Het komt ook voor als je een hoog pensioen ontvangt van je overleden fiscale partner of als je incidentele bijzondere lasten hebt gedragen die zorgen voor een zeer laag inkomen of een negatief belastbaar inkomen (verlies) in box 1.

Voorbeeld:

Nadelen van de regeling zijn dat de teruggave vermindert als je recht hebt op heffingskortingen en een laag inkomen ontvangt, en bij een mogelijke verliesverrekening in één van de drie jaren.

Tot slot moet ik je erop wijzen dat het vakantiegeldpotje helaas nog maar tot en met 2024 geldig is. Volgens de regering wordt er te weinig gebruik van gemaakt en daarom is besloten de regeling af te schaffen. Wil jij nog gebruik maken van middeling en je vakantiegeldpotje blijvend in stand houden? Neem dan contact op met mij of een andere adviseur van Countus, wij ontzorgen je graag.

Joost Heijmer is Belastingadviseur & Familieadviseur bij Countus Enschede.

€ 35.000
De middeling over 2020 t/m 2022 levert € 2.685€ 95.000
De middeling over 2021 t/m 2023 levert € 2.751€ 45.000€ 25.000€ nihil

>
>
>
haringparty2024
CuliRally