Wie boft er?

Wie boft er?

In de fiscale adviespraktijk zijn jaarlijks vele bedrijfsoverdrachten. Wat je misschien nog niet weet, is dat je bij een bedrijfsoverdracht gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, de BOF. Onder bepaalde voorwaarden hoef je dan over een waarde van € 1.119.845 geen schenk- of erfbelasting te betalen. Het meerdere is voor 83% vrijgesteld. Een aanzienlijke belastingbesparing dus.

Echter staat deze faciliteit al een tijdje ter discussie in het Haagse landschap. Toenmalige staatssecretaris Wiebes heeft in een beleidsoptie aangedragen voor een sterke inperking tot een mogelijke afschaffing van de BOF. Ik kan niet ontkennen dat deze faciliteit momenteel erg riant is, maar we moeten ook realiseren dat deze faciliteit erg kwetsbaar is. Het oorspronkelijke doel van de BOF is om liquiditeitsproblemen bij de verkrijgers te voorkomen, aangezien zij anders gedwongen zijn om ondernemingsvermogen te gelde te maken om de belastingclaim te kunnen betalen.

De BOF is dus ‘de mogelijkheid’ om ondernemingsvermogen over te hevelen naar de volgende generatie zonder aanzienlijk hoge fiscale claims op te lopen. Maar sta je er ook bij stil dat wanneer de BOF wordt versoberd of afgeschaft dit de continuering van je bedrijf wellicht in gevaar kan brengen? Stel, je schenkt je bedrijf aan je zoon of dochter met een ondernemingsvermogen van € 1.500.000. Dan betaal je nu met toepassing van de BOF ongeveer € 6.500. Zonder de BOF betaal je € 286.000. Aan jou om te beoordelen wie hier nu boft.

Oftewel: denk op tijd na over bedrijfsopvolging en maak tijdig de juiste keuze voordat de Belastingdienst meer boft dan jij. Ga alvast een oriënterend gesprek aan en laat je goed voorlichten over de mogelijke fiscale gevolgen bij een bedrijfsovername. Een conclusie zou kunnen zij dat het raadzaam is om bijvoorbeeld de bedrijfsovername naar voren te halen om een aanzienlijke belastingaanslag te voorkomen. Kunnen wij je hierin bijstaan, dan kan je rekenen op de adviseurs van Countus.

Joost Heijmer is Fiscaal Adviseur en Familieadviseur bij Countus Enschede.

>
>
>
haringparty2024
CuliRally