De Wet excessief lenen bij bv, herinner je deze nog?

De Wet excessief lenen bij bv, herinner je deze nog?

Op 13 september 2022 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen. Op het moment dat ik deze column schrijf is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer en is de verwachting dat deze wordt aangenomen. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat er bovenmatig wordt geleend bij de vennootschap.

Het wetsvoorstel houdt in dat wanneer je als aanmerkelijkbelanghouder samen met je partner meer dan € 700.000 leent, het meerdere vanaf ultimo 2023 belast gaat worden met 26,9% aanmerkelijkbelangheffing in de inkomstenbelasting. Het voorgaande geldt ook voor bedragen die zijn uitgeleend aan de (klein)kinderen of aan de (groot)ouders. Tenzij voorgenoemde personen zelf een belang hebben van 5 procent of meer in jouw vennootschap.

Uitgezonderd hierin zijn leningen voor de financiering van de eigenwoningschuld met een notarieel gevestigd hypotheekrecht, of een eigenwoningschuld met recht op hypotheekrenteaftrek die is aangegaan voor 1 januari 2023. Deze uitzondering geldt voor eigenwoningschulden van jezelf, je (klein)kind of (groot)ouders die door jouw vennootschap zijn verstrekt.

Wat zijn de mogelijkheden tot en met 2023?

1. Het wetsvoorstel neemt het eindsaldo 2023 als toetsmoment. Beschik je over voldoende liquiditeiten in privé, dan kun je daarmee het bovenmatige gedeelte van je lening aflossen.

2. De lening kun je (deels) herfinancieren bij een bank of andere financiële geldverstrekkers. Een nadeel van deze mogelijkheid is dat de regering dit jaar heeft gekozen voor een hersteloperatie in box 3, middels de forfaitaire spaarvariant. Dit betekent dat je niet de gehele schuld kan aftrekken, maar een forfaitair rentebedrag.

3. Je kunt, indien je aan de vereisten voldoet van een uitkeringstoets, dividend uitkeren om jouw (bovenmatige) lening af te lossen. Hierover ben je dan 26.9% aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd.

Anticipeer vroegtijdig op bovenstaand wetsvoorstel zodat je in 2024 niet wordt verrast met een ongewenste belastingheffing. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van de specialisten bij Countus, wij ontzorgen je graag.

>
>
>
Boers & Lem
Jongbloed
DiGi Signing
WTC
Westerhuis Verhuur