Een bv...

Een bv...

Herken jij die momenten op een verjaardag waar je de meest fantastische verhalen hoort over de fiscale voordelen van een bv? Die bv lijkt wel gratis! Maar is dat ook daadwerkelijk zo?

Een bv is in de basis interessant als je een winst behaalt van minimaal € 150.000. Dit komt onder andere doordat een directeur van een bv (meestal de DGA) bij de bv in loondienst komt. Hij moet minimaal een salaris krijgen van € 48.000. Over dat salaris betaalt hij 37,07% loonbelasting. Over de winst tot € 395.000 betaalt de bv 15% vennootschapsbelasting. Wil je gerealiseerde winsten vervolgens naar privé halen? Dan moet je dividend uitkeren en daarover ben je een aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd van 26,9%. In de bv heb je geen recht op de zelfstandigenaftrek en de aftrekpost van de MKB-winstvrijstelling van 14% vervalt ook.

Wat betekent dit nu concreet? We geven twee voorbeelden. In het ene geval heb je een winst van € 80.000 en in het andere geval van € 200.000. In beide gevallen verdient de DGA een salaris van € 48.000. Heb je een bv? Dan wordt het restant van de winst in dividend uitbetaald. We gaan in dit voorbeeld dus niet fiscaal optimaliseren en willen het geld privé beschikbaar hebben om uit te geven.

Bij een winst van € 80.000 bedraagt de belastingdruk bij de eenmanszaak € 25.700 en bij de bv € 29.222. Dit betekent een netto belastingdruk van 32,1% in de eenmanszaak en 36,5% in de bv.

Bij een winst van € 200.000 bedraagt de belastingdruk € 77.109 in de eenmanszaak. Bij dezelfde winst in de bv komen we uit op een cumulatief te betalen belasting van € 74.660. Het verschil in netto belastingdruk bedraagt daarmee 1,22% in het voordeel van de bv.

Bij de afweging of je wel of geen bv moet oprichten, moet je ook het juridische aspect bekijken. Welke vorm past namelijk het beste bij jou als ondernemer? En bij de onderneming zelf?

Maak je minimaal € 150.000 winst? Dan is er wel degelijk een belastingvoordeel. Maar of het voordeel zo groot is als dat er op verjaardagsfeestjes wordt geschetst, is dus maar de vraag. Zijn het nu de topondernemers die je hier hoort? Of is een lesje ‘Een bv, daar verander je het fiscale voordeel mee’ zinvoller? Aan jou de keus.

Joost Heijmer is Fiscaal Adviseur en Familieadviseur bij Countus Enschede.

>
>
>
haringparty2024
CuliRally
TOM's Rally