Hoe duurzaam is duurzaam eigenlijk?

Hoe duurzaam is duurzaam eigenlijk?

In het afgelopen decennium was duurzaamheid ongeveer het meest misbruikte woord in de vastgoedwereld. Maar al te vaak werd de term gebruikt voor energiebesparende en dus kostenbesparende maatregelen. Maar dat is al te gemakkelijk.

Vanuit het perspectief van vastgoedbeleggers betekent duurzaamheid het op een verantwoorde manier samenbrengen van de zorg voor het milieu, een lange levensduur, huurderstevredenheid en waardeontwikkeling. Duurzaam vastgoed is vastgoed dat zodanig gebouwd of aangepast is dat het zo min mogelijk beslag legt op schaarse middelen – materialen, energie, water en locaties – en tegelijkertijd optimaal functioneert – huurderstevredenheid, binnenmilieu en gezondheid -.

Dus als u mij vraagt hoe duurzaam een energiezuinig gebouw is dat is gemaakt met materialen uit verre landen, gelegen is op een locatie ver van het openbaar vervoer en waarbij geen rekening is gehouden met de wensen van de medewerkers, dan kunt u mijn antwoord wel raden.

Wie aan echt duurzaam vastgoedbeheer wil doen, zet daarom een paar stappen meer. Bij de realisatie van gebouwen (herontwikkeling inbegrepen) is het allereerst belangrijk te bepalen welke functie het gebouw in de omgeving gaat vervullen. Zo gelden voor een kantoorgebouw bijvoorbeeld heel andere eisen en wensen dan voor een wooncomplex. Is de functie van het gebouw bekend, beoordeel dan welke investeringen noodzakelijk zijn op korte en lange termijn en breng ze in kaart. Maak vervolgens afspraken met gebruikers en financiers omtrent de gewenste investeringen. Een belegger kan in deze fase het verschil maken door nadrukkelijk mee te denken.  Hij kan bijvoorbeeld de in eerste aanleg hogere investeringen op zich nemen om energiezuinige maatregelen te financieren zoals LED-verlichting en zonnepanelen. De huurder betaalt dan een iets hogere m²-prijs aan huur maar verdient dit weer terug door lagere exploitatielasten.

Gebruikers doen er overigens slim aan niet alleen te kijken naar de hoogte van de exploitatiekosten, maar ook naar de aantrekkingskracht van de ruimte. Denk in dit kader ook eens aan de locatie en de daarmee samenhangende reistijd voor medewerkers. Hoe prettig is het als zij gaan besparen op hun reistijd naar de nieuwe locatie en u als ondernemer tegelijkertijd bespaart op hun reiskostenvergoeding? Zij blij, u blij.

Willen we de vastgoedwereld werkelijjk verduurzamen, dan valt er dus nog wel het een en ander te winnen. Eén ding is in elk geval zeker. Duurzaamheid is geen kwestie van wel of niet doen of een trend die overwaait. Duurzaamheid is de norm.

Henri Boers,
Directeur Boers & Lem

>
>
>
Jongbloed
Boers & Lem
Westerhuis Verhuur
EY
Eurorisk