Duurzaamheid 3.0

Duurzaamheid 3.0

Duurzaamheid 3.0

Wat een drukte de afgelopen periode met dat vervelende energielabel C. Het kwam af en toe op me over zoals mensen die zeggen dat ze willen afvallen en na het bereiken van het doel gewoon weer hun oude gewoontes oppakken en na een jaar weer terug bij af zijn. Aan de andere kant moet ik toegeven dat de energielabel C-verplichting voor kantoren veel vastgoedeigenaren in beweging heeft gezet. Tel daarbij op dat door de gestegen energieprijzen ook huurders opeens gingen vragen hoe het ook alweer met energie en het label zit. De mooiste resultaten bij kantoorgebouwen werden en worden gerealiseerd als eigenaren en gebruikers gezamenlijk in gesprek gaan om te kijken hoe er energie bespaard kan worden. De bewustwording bij gebruikers zorgt er ook voor dat het energieverbruik minder werd. Net zoals de bewustwording van de hoge energieprijzen veroorzaakt heeft dat Nederland massaal weer met een dikke trui voor de televisie is gaan zitten. Er is dus nu vooral vraag naar duurzame kantoorgebouwen. Duurzaam is wat mij betreft een containerbegrip geworden. Volgens mij moet er met name praktisch gekeken worden naar de totale exploitatiekosten van een kantoorgebouw. Huurders die uitsluitend kijken naar vierkante meterprijzen missen de boot. Want zij worden vaak geconfronteerd met hoge servicekosten om nog maar te zwijgen over hoge inrichtingskosten. Naast het kijken naar de kostenkant blijkt de opbrengstenkant veel interessanter. Vergeet even het argument ‘dat je het doet voor de volgende generatie’, want dat is natuurlijk niet voelbaar in de portemonnee. Het is al bewezen dat energiezuinige gebouwen beter gewaardeerd worden; deze gebouwen hebben ook significant hogere huurwaardes en beleggers zijn bereid hiervoor een hogere kapitalisatiefactor te betalen. Bedrijven die bezig zijn met een klimaatstrategie, efficiënt omgaan met energie, zorgen dat medewerkers op een veilige en gezonde plek werken worden gezien als goed bestuur. Dit heeft een positief effect op de waardering van medewerkers en ook op de waardering van het bedrijf. Dit geldt voor zowel vastgoedbedrijven als voor de gebruiker van hetzelfde vastgoed! Dus wat mij betreft was het geen korte sprint vanuit een opgelegde verplichting vanuit de overheid, maar een startschot voor een nieuwe manier van denken én doen voor wat betreft vastgoed en huisvesting! En tot slot; duurzaamheid blijft werk in uitvoering, immers de ambitie is een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Want niet alleen het gebouw zelf maar ook onze manier van werken en besturen kan duurzamer. Onder de noemer ESG – Environmental, Social and Governance – zijn hiervoor een aantal meetbare criteria opgesteld. Het zijn de voorwaarden voor een duurzame toekomst. Duurzaamheid 3.0!

>
>
>
haringparty2024
CuliRally