Vooruitzien

Vooruitzien

Precies een jaar geleden werd ik geïnterviewd door RTV-Oost over de stand van zaken over bedrijfsmatig vastgoed in Twente. Misschien heb je het voorbij zien komen in de (sociale) media. Kern van het verhaal was dat het bedrijfsmatig erg goed ging in Twente. Er was in onze regio veel vraag naar percelen bedrijfsgrond. Als voorbeeld werden het XL-Businesspark in mijn woonplaats Almelo en Bedrijvenpark Twente uitgelicht. Daar werden in rap tempo bedrijfsruimtes uit de grond gestampt. De vraag naar dergelijke kavels bleek erg groot en er was nog genoeg aanbod van bouwgrond, al vergde dat wel enig zoekwerk. Er was schaarste in aantocht en ik weet nog dat ik de lezer opriep om niet stil te blijven zitten om de krapte en schaarste voor te blijven.

Sindsdien heeft de trend zich doorgezet. Het gaat nog steeds goed in Twente met het bedrijfsmatig vastgoed, maar inmiddels zijn de betere bedrijfskavels echt schaars. Waar wij twee tot drie jaar geleden een bedrijf met een zoekvraag voor een bedrijfskavel direct konden wijzen op een groot aantal locaties, moeten wij op het moment steeds vaker "nee" verkopen.

Voor sommige locaties wordt zelfs een wachtlijst gehanteerd. Een fenomeen dat wij in Oost Nederland nog niet eerder tegenkwamen en wat ook groeiende ondernemingen verrast. Het belemmert hen in hun groei en dat is uiteraard geen goede ontwikkeling. Om dat te voorkomen zijn we proactief in overleg gegaan met gemeentes, ondernemers en ontwikkelaars om mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsterreinen te bespreken en in kaart te brengen. Het goede nieuws is: dit werpt zijn vruchten af! Verschillende nieuwelocaties, bijvoorbeeld op Bedrijvenpark Twente in Almelo en de Josink Es in Enschede, zullen dankzij deze overleggen op relatief korte termijn beschikbaar komen.

Kijken we breder binnen het zakelijke onroerend goed, dan zien we dat de kantorenmarkt weliswaar wat achterloopt op de ontwikkelingen, maar een vergelijkbaar patroon laat zien. De vraag neemt zienderogen toe, met name naar moderne kantoren met een zogenaamd sociaal hart waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat aanbod is echter aan het afnemen, mede omdat er in de afgelopen jaren maar weinig nieuwe kantoren gebouwd zijn. Vandaar dat ik nogmaals dezelfde aanbeveling doe: wacht niet af tot de schaarste ook z’n intrede heeft gedaan op de kantorenmarkt. Regeren is vooruitzien.

Barry Seelen is partner van Boers & Lem.

>
>
>
CuliRally
haringparty2024
TOM's Rally