Klaas (be)Knot...?

Klaas (be)Knot...?

Een van de obstakels waar vele (beginnende) investeerders in vastgoed sinds kort tegenaan lopen, is het niet kunnen verkrijgen van een lening bij de bank of hypotheekverstrekker. Oorzaak hiervan is onder andere een nieuwe set regels, voortvloeiend uit de Europese regels Basel 3 voor kapitaaleisen voor banken in Nederland. Hierdoor zullen banken grotere buffers moeten opbouwen. Daar komt bij dat banken in Nederland sinds jaren een relatief groot aandeel vastgoedfinancieringen op de balans hebben staan, oftewel er is de laatste jaren veel vastgoed gefinancierd.

Onze directeur van de Nederlandse bank, de heer Klaas Knot, heeft vastgesteld dat de vastgoedposities van de Nederlandse banken zodanig hoog zijn en dat de banken beperkt nieuwe vastgoedfinancieringen aan mogen gaan. Dit is slecht nieuws. Zowel voor de vastgoedmarkt als voor u, als – toekomstige - belegger. U kreeg al geen rendement op uw geld, u wilde een alternatief en dat wordt ook weer onmogelijk gemaakt, terwijl de banken zelf wel graag willen financieren. Het rendement op hun vastgoed is hoog en ze lopen met de huidige ‘loan to value’ weinig risico. Is Klaas ons aan het (be)knotten? Zijn we weer het beste jongetje van het Europese klasje aan het spelen? De banken zullen hun vastgoedportefeuille wel op gaan ‘schonen’ door ze in pakketjes door te verkopen aan buitenlandse banken. Hebben we dat niet al eerder meegemaakt een jaartje of tien geleden? En waar leidde dat ook weer toe?

De vraag naar vastgoed en daarmee naar financieringen zal naar verwachting wel blijven groeien, waardoor de totale portefeuille aan vastgoedfinancieringen in Nederland zal toenemen. In de eerste helft van 2018 is er voor ruim 10 miljard euro belegd in Nederlands Vastgoed (bron: vastgoedjournaal). Ook is er een sterke toename te zien in vastgoedinvesteringen door particuliere beleggers en dan met name de toename van het aantal kleine tot middelgrote transacties. Dat biedt ruimte voor alternatieve financiers. Banken krijgen steeds meer concurrentie van niet-lokale commerciële banken, private equity partijen, pensioenfondsen en buitenlandse banken. Om een positie op de markt te verwerven en de hogere rendementseis te rechtvaardigen, zijn zij veelal bereid een groter gedeelte van de vastgoedinvestering te financieren.

Dat er nu meer vraag is naar financiering biedt natuurlijk ook ruimte voor alternatieve financiers. Hebt u vragen hieromtrent, schroom dan niet om te bellen. Wij kunnen u wellicht in contact brengen met alternatieve financiers.

>
>
>
EY
Boers & Lem
Eurorisk
Jongbloed