MVO is dood. Leve de toekomst

MVO is dood. Leve de toekomst

MVO is dood, leve de toekomst (deel 2)

In de vorige column schreef ik al MVO is dood, leve de toekomst. Nu wil ik er eens bij stilstaan hoe ‘Maatschappelijk verantwoord  ondernemen’ ook wel misbruikt wordt om aandacht te vragen en te krijgen.

Niemand is tegen een beter milieu, betere arbeids- en leefomstandigheden in derdewereldlanden en iedereen wil de wereld aan onze kinderen en kleinkinderen in ten minste de zelfde staat overdragen. Op een enkele wereldleider na erkent iedereen het klimaatprobleem. Dit is wel het resultaat van een tientallen jaren oude discussie. Bijna niemand weet dat in 1987 de eerste echte basis is gelegd voor wat men nu MVO noemt. In dat jaar kwam namelijk het Brundtland-rapport uit, ‘Our common future’. In dit rapport werd voor het eerst de relatie gelegd tussen mondiale milieuproblemen, armoede in derdewereldlanden en excessieve consumptie. Het was ook de tijd dat de Rijn Europa’s grootste open riool was, de bossen in Scandinavië doodgingen en het gat in de ozonlaag werd ontdekt.

Door het treffen van tal van maatregelen zijn vele emissies naar de omgeving beperkt, hoewel het CO2-vraagstuk alleen maar is toegenomen. Vanuit mijn achtergrond als milieukundige kan ik melden dat we daar echt nog iets mee moeten. Met het huidige pakket maatregelen en de groei van de welvaart bij - voormalige - derdewereldlanden remmen we de mondiale CO2-emissiegroei slechts.   

Echter, waar ik mij meer aan stoor is dat MVO ook door Jan en alleman misbruikt wordt om door middel van naming and shaming zijn of haar zin te krijgen. Onder dreiging van maatschappelijke uitsluiting worden er soms met halve waarheden en zielige foto’s standpunten ingenomen die rationeel amper verdedigbaar zijn. Enkele fanatieke NGO’s en belangengroepen kijken dermate gekleurd naar een vraag- of probleemstelling dat ze niet meer in staat zijn het totale krachtenveld rationeel te overzien en voortdurend eenzijdige conclusies trekken. Soms zijn die dermate gekleurd dat ze met alle gemak als nepnieuws of misconclusies beschouwd kunnen worden. Wij als niet-kritische consument absorberen dit,… vooralsnog!  

Met name na de laatste Amerikaanse presidentverkiezingen en bijvoorbeeld de beïnvloedende rol via Facebook raken wij er steeds meer van bewust dat nieuws niet geconsumeerd maar getoetst moet worden. Daaro m ook mijn oproep: Leef bewust, wees kritisch en vraag door!

Norman Smit

Directeur, BMD Advies Oost

>
>
>
Boers & Lem
EY
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
Eurorisk
Dijks Leijssen