Energie besparen = hot topic

Energie besparen = hot topic

Energiebesparing is zeker niet nieuw! In de afgelopen vijftien jaar hebben er in de ‘groene TOM’ meerdere keren artikelen gestaan over energie­besparing. Soms uit duurzaamheidsoogpunt, soms uit het aspect kostenbesparing en ik wil er vandaag één nieuwe aan toevoegen, uit het oogpunt van regelgeving.

Op dit moment is energiebesparing een enorme hot topic. Niet met de beste reden, namelijk omdat de overheid het eist. Sinds 1997 is een energieonderzoek al verplicht vanuit de milieuwetgeving. In die ruim 25 jaar is daar gebrekkig invulling aan gegeven. Terwijl anno 2024 dwangsommen uitgevaardigd worden voor het niet hebben van de noodzakelijke onderzoeken, of indien de maatregelen niet op tijd getroffen worden.

De lijst met soorten inspanningsverplichting is nagenoeg eindeloos: EML (Energiemaatregelenlijst), EED (Energie Efficiency Directive), de onderzoeksplicht voor de grootverbruikers. Of de EPC (Energie Prestatie coëfficiënt) en de energielabelplicht voor gebouwen. Daarbovenop zijn er allerlei beoordelingsmethodieken als de CO2-prestatieladder, ISO 5001 (energiemanagement) en de nieuwste is de CSRD. Dit staat voor Corporate Social Reporting Directive. Een voor grotere bedrijven verplichte rapportage structuur. Hierin moet verantwoording afgelegd worden over alle voor het bedrijf relevante duurzaamheids-parameters, waarbij CO2 eigenlijk wel een vaststaand feit is. Vervolgens moeten deze bedrijven dit ook gaan bevragen aan hun partners in de productieketen, zodat elk bedrijf er in Nederland wel mee te maken krijgt.

Al met al komt er op deze wijze geen einde aan de regeldruk. Milieukundig vraag ik mij ook nog wel af of deze werkwijze wel echt gaat leiden tot een significante energiebesparing. Er moeten in ieder geval nog veel energie­adviseurs door het land crossen om dit allemaal inzichtelijk te maken.

Van de afgelopen jaren hebben we in ieder geval kunnen leren dat zelf­regulering niet geleid heeft tot de grootste energiebesparing, het opleggen van nieuwe regels heeft mijns inziens een beperkte werking. De grootste energiebesparing wordt gerealiseerd door een financiële prikkel. Toen de energieprijzen sky-high waren zijn de grootste klappers gemaakt. Hiernaar willen we zeker niet terug, evenals naar corona. Het ‘middel’ waarmee we plotsklaps onze mondiale reductiedoelstellingen behaalden.

Ik ga graag hierover met je in gesprek!

>
>
>
haringparty2024
TOM's Rally
CuliRally