Wat is emotionele schade en hoe werkt dit in de praktijk?

Wat is emotionele schade en hoe werkt dit in de praktijk?

Emotionele schade wordt met een mooi woord ook affectieschade genoemd en bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door overlijden of ernstig gewond raken van een naaste.

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarbij nabestaanden en/of naasten in de toekomst ook aanspraak kunnen maken op affectieschade.

Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2019 onder de naam Wet Affectieschade. Belangrijk criterium is dat er sprake is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Wie kunnen schadevergoeding vorderen?

Naast het slachtoffer zelf kan door deze nieuwe wet ook de familie, die lijdt onder de emotionele schade die door iemand anders is veroorzaakt, financiële schadevergoeding eisen.  De familie (eigenlijk alle naasten) worden gezien als ‘indirecte slachtoffers’. De wetgever is van mening dat door deze nieuwe wet het leed niet zal wegnemen maar de naasten wel kan helpen bij de verwerking van het leed dat het slachtoffer is overkomen. Aan stiefouders en stiefkinderen wordt dezelfde vergoeding toegekend als aan biologische verwanten mits er sprake is van een duurzaam gezinsverband.

Welke bedragen kunnen er worden geclaimd?

Bij overlijden van het slachtoffer als gevolg van een misdrijf, kunnen de achterblijvende partner met (in)wonende kinderen (en eventueel ouders) een bedrag tegemoet zien van € 20.000,-. Bij ernstige en blijvende verwonding geldt een bedrag van € 17.500,-. Bij een aanrijding of bedrijfsongeval gelden lagere bedragen van ongeveer € 17.500,-. Andere nabestaanden of naasten kunnen ook claimen, maar zij kunnen een lager bedrag verwachten. Genoemde bedragen zijn normbedragen en kunnen in de praktijk afwijken.

Wie betaalt de schade?

De verzekeraars zullen in veel gevallen de schade betalen aan de hand van een verzekering die hiervoor is afgesloten. Dit geldt natuurlijk niet voor een misdrijf. Dan moet de dader zelf persoonlijk de schade betalen.

Wat zijn de gevolgen?

Met name autoverzekeraars zullen te maken krijgen met een stijging van de schadelast. Maar ook medische fouten zullen grotere financiële gevolgen krijgen. Als gevolg hiervan zullen autoverzekeraars de premie gaan verhogen. Per wanneer en hoeveel is nog onbekend.

De risicoverbeteraars van Eurorisk kunnen risico’s op een zeer begrijpelijke manier uitleggen en heldere adviezen geven. Goed inzicht leidt tot bewuste en dus betere verzekeringskeuzes! 

>
>
>
Jongbloed
Boers & Lem
Eurorisk
Westerhuis Verhuur
Dijks Leijssen
EY