'License to operate'

'License to operate'

Twee weken geleden kopten alle kranten: ’Landsadvocaat: intrekken vergunning kan snel helpen tegen stikstofcrisis’. Kan dat allemaal wel? Dat is nog maar de vraag! Artikel 2.33 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) geeft een heel scala aan redenen wanneer dit mogelijk is. Gezien de complexiteit van de stikstofproblematiek en de grote hoeveelheid jurisprudentie met betrekking tot het intrekken van omgevingsvergunningen, betreft het intrekken van een vergunning, voor de overheid een niet te winnen race. Vergunde rechten zijn niet zo maar in te trekken. Intrekken betekent: geen ‘license to operate’, dus geen bedrijf.

Uiteraard zijn er bij (boeren)bedrijven veel theoretische milieubelastingen op de omgeving, in de vorm van een vergund depositierecht stikstof, geluid, lozingsrechten op het afvalwater, geur, enz. Deze theoretische (niet gebruikte) rechten ‘afpakken’ en doorgeven aan andere bedrijven of infra projecten heeft dus tot resultaat dat een vergund, maar niet gebruikt depositierecht overgaat naar een werkelijke milieubelasting. Dus netto neemt de werkelijke belasting van stikstof op de Natura 2000- gebieden hiermee toe!!! Dat is grappig, die zag je niet aankomen hè? De titel geeft al aan ‘License to operate’, een omgevingsvergunning is een recht dat je hebt om te mogen produceren en daarmee een bepaalde milieubelasting mag veroorzaken. In de praktijk valt mij op hoe achteloos, bijna onverantwoordelijk, bedrijven omgaan met dit recht. Ze weten niet welke activiteiten vergund zijn, of welke capaciteiten. De afgelopen jaren zijn bedrijven gegroeid, geïntensiveerd, enzovoorts zonder de vergunning te actualiseren. Concreet betekent dat, dat uw milieubelasting op de omgeving groter is dan in de vergunning is toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan 24 uurs belevering transport, een extra productielijn, een robot welke 24 uur per dag werkt, andere producten, enzovoorts.

Sinds enkele jaren is de invloed van milieuorganisaties ten aanzien van bijvoorbeeld Tata steel, Shell en andere grote bedrijven enorm geïntensiveerd, maar ook tegen complete dossiers, zoals stikstof. De gevolgen worden nu ook zichtbaar bij het MKB bedrijf. Dit terwijl u niet weet wat uw vergunde recht is! Daarmee wordt het ook strijden met de rug tegen de muur. Met als resultaat dat u al in overtreding bent, of dat u in de toekomst niet meer kunt uitbreiden. Een zogenaamd verzoek tot handhaving is een veelgebruikte methode welke de eerdergenoemde milieuorganisaties aanwenden.
Daarbovenop komt nog dat per 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet zijn intrede gaat nemen ter vervanging van de bestaande omgevings-, water- en ruimtelijke ordeningswetgeving. Mijn opdracht aan u is vast te stellen welke vergunde rechten u heeft. Bij afwijkingen: repareer dit voordat de Omgevingswet in gaat.

Norman Smit is directeur van BMD Advies Oost. Al ruim 30 jaar ondersteunt BMD Advies Oost bedrijven in Oost Nederland op het gebied van: milieu, arbo, managementsystemen, (brand) veiligheid, MVO en juridische zaken.

>
>
>
WTC
Boers & Lem
Westerhuis Verhuur
DiGi Signing
Jongbloed