Overijssel: meeste brandclaims!

Overijssel: meeste brandclaims!

In steden als Delft en Amsterdam kwamen het afgelopen jaar  het minste aantal brandclaims binnen. Daarnaast is Overijssel als provincie koploper in het aantal brandclaims!

Wat zijn de verwachte premie ontwikkelingen voor bedrijfsverzekeringen in 2018?

Brandverzekeringen:lijkt een stabiele markt waarbij een aantal specifieke sectoren zoals recyclingbedrijven en risicovolle productie bedrijven het lastig hebben om een adequate dekking te krijgen.

Aansprakelijkheidsverzekeringen:eveneens stabiel en er zitten geen premieverhogingen in de pijplijn, uiteraard uitzonderingen daargelaten op basis van branche en/of schadeverloop.

Motorrijtuigenverzekeringen:hier wordt al jaren verlies geleden door verzekeraars. Verzekeraars zullen, op grond van solvabiliteitseisen, premies verhogen en daarnaast nemen letselschadeclaims sterk toe. Verzekeraars willen ook rendement maken en dat betekent voor veel (collectieve) contracten zoals wagenparken een behoorlijke verhoging.

Overige verzekeringen: de premie ontwikkelingen voor ziekengeld-, collectieve ongevallen-, personeel-, krediet-, bestuurders-aansprakelijkheidsverzekeringen zijn stabiel en er zijn geen verhogingen te verwachten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 geldt met invoering van de AVG nieuwe wetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat de bescherming van natuurlijke personen bij verwerking van persoonsgegevens een grondrecht is. Burgers krijgen meer zeggenschap  over hun persoonsgegevens, en het bewaren hiervan. Nationale autoriteiten hebben naast een waarschuwende functie ook het recht om aanzienlijke boetes op te leggen. Ditrisico maakt een koppeling met een cyberriskverzekering buitengewoon logisch.

AVG in samenhang met een Cyberriskverzekering:

De dekking bestaat, samenvattend, uit:

1.    Response juridische en IT diensten

2.    Reconstructie van data

3.    Herstel van reputatie

4.    Kennisgeving betrokkenen

5.    Onderzoek toezichthouder

6.    Bestuurlijke boete(s)

7.    Aansprakelijkheid: verlies van gegevens, beveiligingsfouten, meldingsplicht

8.    Cyber/privacy afpersing

9.    Netwerkonderbreking/bedrijfsschade

10.Telefoonhacking

11.Cyberdiefstal

De conclusie is dat een cyberriskverzekering als gevolg van de AVG een belangrijke toevoeging heeft op de gegevensbescherming van de onderneming.

Voor meer informatie, neem contact op met Eurorisk Nederland. Een oriënterend gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Martin Klinker
Eurorisk Nederland

>
>
>
Boers & Lem
Van Deinse Medianieuw
Eurorisk
Jongbloed
ROZgroep
Aysay
TOM's Business Blow Out