Steigeren

Steigeren

De bouwsector maakt een moeilijke periode door. Dat is vaker het geval geweest, maar dit keer is het echt menens. Een combinatie van factoren is de oorzaak: milieumaatrelen en mede daarom een vertraging van het verlenen van bouwvergunningen, gestegen prijzen voor bouwmateriaal en projectontwikkelaars die geen trek hebben in onverkoopbaar of niet verhuurbaar vastgoed. Bouwen voor leegstand wil niemand. En daartegenover een nijpend tekort aan woningen.

Aannemers, maar ook onderaannemers, installateurs en toeleveranciers, zitten dus klem. Enerzijds de dwingende vraag naar woningen vanuit de overheid en anderzijds diezelfde overheid die bouwprojecten langs de milieumeetlat legt. En dan hebben we het nog niet over dat ene zeldzame torretje dat de kop opsteekt bij het bouwrijp maken en van onschatbare waarde blijkt te zijn in de wereldwijde voedselketen.

Aangezien het kabinet demissionair is zal de status quo voorlopig wel blijven. Bovendien zullen weinig partijen, zo vlak voor de verkiezingen, al te boude uitspraken durven te doen of een andere aanpak over de bühne brengen.

Toch lijkt er wel een lichtpuntje te zijn: in dit themanummer over de Twentse bouwnijverheid komen aannemers en andere bij de sector betrokken partijen aan het woord. En hoewel er niet bepaald sprake is van een juichstemming konden we niemand echt betrappen op depressieve gedachten. Kennelijk beschikt de Twentse bouwsector over een DNA waardoor met een zekere berusting de crisis wordt uitgezeten. Hoewel uitgezeten: er wordt wel degelijk gebouwd, plannen gemaakt en ideeën uitgewerkt om straks met nieuwe positieve impulsen de steiger op te gaan. Daarom heeft Twente ook een steigerend ros in het vaandel….

Op de cover van deze TOM een uitspraak van Wilma van Ingen van woningbouwcorporatie Domijn en voorzitter van WoON Twente, een samenwerkingsverband van zestien Twentse woningbouwcorporatie. Zij spreekt over de ‘vrolijke veerkracht’ waarmee de Twentse bouwsector zich door de crisis worstelt. Een betere en blijmoediger analyse is nauwelijks denkbaar.

>
>
>
CuliRally
haringparty2024