Het moet anders

Het moet anders

Het moet anders

De arbeidsmarkt loopt vast. We ervaren inmiddels dagelijks de tekorten aan den lijve. Treinen die uitvallen, vakanties die worden gecanceld en horecazaken die een dag minder opengaan door het tekort aan medewerkers. Het huidige systeem vertoont barsten en is toe aan vervanging: we hebben een arbeidsmarktsysteem nodig dat flexibel kan inspelen op veranderingen. Tekorten en overschotten veranderen continu. Echter blijven mensen in het huidige arbeidsmarktsysteem in hun baan omdat perspectief op andere mogelijkheden ontbreekt. Of omdat de medewerker en manager het niet weten of er niet aan denken.

In de ideale situatie is er perspectief op een infrastructuur en eventueel ondersteuning die ervoor zorgen dat iedereen vanuit ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’ altijd veilig kan overstappen naar een baan waar hij/zij van betekenis wil en kan zijn. Binnen de eigen organisatie of daarbuiten. Zo wordt het werkgeluk vergroot en worden de tekorten structureel aangepakt. En niet te vergeten, voorkomen we veel problematiek doordat medewerkers veel minder ‘vastlopen’. En nog beter: meer kans op werk hebben dat bij hem of haar past.

Het faciliteren van een transitie van arbeidskrachten is een aanjager voor economische groei: een verhoogd welzijn van medewerkers zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit en verbeterde inzetbaarheid. Een toename in het welzijn, de arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid van de medewerker leidt tot lagere kosten door verzuim en er wordt veel minder een beroep gedaan op sociale voorzieningen. Op landelijk niveau vermindert een dergelijke aanpak (‘de circulaire arbeidsmarkt’) de (kwalitatieve) werkloosheid en leidt tot minder sociale ongelijkheid, met als resultaat een maatschappij waarin medewerkers weerbaarder en gelukkiger zijn. Het levert ook financieel veel voordeel op, en er is een positieve business case voor heel Nederland.

In Twente vanuit Het Loopbaanstation geloven we dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor die organisaties die niet de ruimte hebben om dit hun medewerkers aan te kunnen bieden, de expertise er niet voor hebben of niet de tijd. Vanuit het Loopbaanstation houden we ervan om hierin een praktische en concrete oplossing te bieden. Zonder winstoogmerk. Waarom? Omdat we geloven in onze regio, onze mensen en vooral het potentieel wat iedereen heeft. En we creëren kansen voor medewerkers en lossen problemen voor organisaties op. En daarmee voor alle betrokkenen voordelen.
Ook financieel.

>
>
>
haringparty2024
CuliRally