Van Wwz naar Wab

Van Wwz naar Wab

Nog geen drie jaar na invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kwam het kabinet met plannen voor een nieuwe wet. Deze zal per 1 januari 2020 worden ingevoerd. De wet bevat nieuwigheden, waarvan ik er een aantal zal uitlichten. Ik begin met de invoering van een cumulatiegrond, de i-grond voor ingewijden.

De i-grond

Het huidige ontslagstelsel dat middels de Wwz is ingevoerd, kent een systeem van acht redelijke ontslaggronden. Kantonrechters zitten daardoor als het ware in een keurslijf. Als een ontslaggrond niet voldragen is, is de instructie van de wetgever aan de rechter om het ontbindingsverzoek af te wijzen. Dat is nogal zuur, zeker in die situaties waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet kan worden gevergd. Stel dat u als werkgever een ontbindingsverzoek indient wegens disfunctioneren van werknemer en de rechter oordeelt dat u werknemer onvoldoende gelegenheid heeft gegeven om het functioneren te verbeteren, dan verkeren werkgever en werknemer na een afwijzing door de rechter in veel gevallen in een ongelukkige samenwerking. Bij toepassing van de i-grond kan in dit soort gevallen door de rechter de knoop worden doorgehakt. De rechter kan dan namelijk onvoldragen ontslaggronden samenvoegen en de arbeidsovereenkomst ontbinden. De werknemer zal dan wel in veel gevallen aanspraak kunnen maken op een hogere transitievergoeding.

Transitievergoeding

De opbouw van de transitievergoeding vindt voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2020, anders dan thans, vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst plaats. Voorts wordt de transitieregeling sterk versoberd. De tijdelijke regeling transitievergoeding voor vijftigplussers komt te vervallen. Verder komt de speciale opbouw van de transitievergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar, inhoudende dat deze vanaf het elfde dienstjaar in aanmerking komen voor vergoeding van één maandsalaris per dienstjaar, te vervallen. De berekening wordt versoberd tot 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Vooral oudere werknemers zullen van de versobering de financiële gevolgen ondervinden. Maar ook jongere werknemers. Vanaf 1 januari 2020 zal de opbouw ook voor hen 1/3 maandloon per dienstjaar bedragen.

Overige wijzigingen

De ketenregeling keert weer terug naar drie dienstverbanden over totaal drie jaar met onderbrekingen van zes maanden. Voorts dienen oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk te worden opgeroepen en komt er een regeling voor payrolling, waarmee payrollers vrijwel dezelfde status als eigen werknemers verkrijgen. Ook wordt er een WW-premiedifferentiatie ingevoerd, waarbij bij flex-contracten een hogere premie verschuldigd zal zijn dan bij een vast contract.

Shamiran Demirdag,
Advocaat Ferrmons Advocatenkantoor

>
>
>
Jongbloed
WTC
Boers & Lem
Westerhuis Verhuur
DiGi Signing