Profiteer als Nederlandse leverancier van het Duitse verlengde eigendomsvoorbehoud!

Profiteer als Nederlandse leverancier van het Duitse verlengde eigendomsvoorbehoud!

In het geval van levering zonder directe betaling is een eigendomsvoorbehoud een goed middel om zekerheid voor het hiermee aan de afnemer gegeven krediet te krijgen. Blijft betaling uit, dan kan de leverancier met een geldig eigendomsvoorbehoud afgifte vorderen van de geleverde zaak, die zijn eigendom is. Vooral in geval van faillissement van de afnemer is dit van groot belang. Nu een economische crisis op de loer ligt, is het zaak de juridische mogelijkheden van het eigendomsvoorbehoud optimaal te benutten.

Naar Duits recht kan een eigendomsvoorbehoud worden overeengekomen dat verder gaat dan naar Nederlands recht mogelijk is.

Naar Nederlands recht is normaal ‘slechts’ een beperkt of een uitgebreid eigendomsvoorbehoud mogelijk. Een beperkt eigendomsvoorbehoud gaat niet verder dan de eigendom ter zake één levering. Een uitgebreid eigendomsvoorbehoud omvat tevens de vorderingen van de leverancier uit eerdere of latere leveringen. Naar Duits recht bestaat naast het beperkte en het uitgebreide eigendomsvoorbehoud ook nog het verlengde eigendomsvoorbehoud. Hierom gaat het als de verkoper en de koper afspreken dat als het eigendomsvoorbehoud teniet gaat - bijvoorbeeld door doorverkoop, verwerking, bestanddeelvorming of vermenging - hiervoor een (nieuw) recht op de (nieuwe) zaak of de ontstane (koopprijs-)vordering in de plaats treedt. Naar Nederlands recht is zo’n afspraak in principe niet geldig.

Onder omstandigheden bestaat echter ook voor Nederlandse leveranciers de mogelijkheid een Duits verlengd eigendomsvoorbehoud overeen te komen. Artikel 10:128 lid 2 BW staat dit toe als de zaken waarvan de eigendom wordt voorbehouden bestemd zijn voor de uitvoer naar Duitsland en deze ook daadwerkelijk naar Duitsland worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zijn wij u graag behulpzaam bij het benutten van deze mogelijkheid. Gooi niet uw eigen glazen in door klakkeloos gebruik te maken van algemene voorwaarden met een Nederlands eigendomsvoorbehoud!

Joost Wery,
Advocaat bij Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte


>
>
>
haringparty2024
CuliRally