Brexit? Fix-it.

Brexit? Fix-it.

Sinds 31 januari is de Brexit een feit. Wat betekent dat dan voor het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk?

Voorlopig verandert er niets, vanwege de afgesproken transitieperiode tot 31 december 2020.

Helaas is opgelucht ademhalen er niet bij. Wat er voor de periode vanaf 1 januari 2021 afgesproken gaat worden is namelijk nog in nevelen gehuld. Onduidelijk is daardoor wat de inhoud van het geldende recht zal zijn en daarnaast of u een uitspraak van een Nederlandse overheidsrechter nog wel in het Verenigd Koninkrijk ten uitvoer kunt laten leggen. Als uw contractspartner alleen daar en niet in de EU over vermogen beschikt, wilt u die mogelijkheid natuurlijk wel hebben.

What to do?

Sluit u een overeenkomst met een partij in het Verenigd Koninkrijk? Wellicht hebt u wat aan de volgende 6 tips:

·         kies voor prijzen in Euro’s;

·         neem een clausule op dat u tot prijsverhoging mag overgaan als de Brexit daar aanleiding toe geeft;

·         kies voor Nederlands recht;

·         kies als plaats van levering een plaats in de EU;

·         let op bij het opstellen van overmacht-clausules;

·         neem een keuze voor arbitrage in Nederland op.

Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechter. Hierbij spreken bedrijven af om hun geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen. Zo'n commissie bestaat uit arbiters (scheidsrechters) uit de bedrijfstak. Daarnaast zit er vanzelfsprekend vaak in ieder geval één jurist in met kennis van het betreffende vakgebied. Er zijn internationale verdragen over de (betrekkelijk) eenvoudige tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Deze verdragen worden niet beïnvloed door de Brexit.

Maar wat als u al een overeenkomst hebt? Neem dan eerst even tijd om te kijken wat er eigenlijk afgesproken is. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Waar wordt geleverd? Wie hoort volgens de overeenkomst transport en douane te regelen? Bekijk ook de bestaande overmachtsclausules nog eens goed. Als op uw overeenkomst met een partij in Groot-Brittannië Nederlands recht van toepassing is, kan artikel 6:258 BW dat gaat over onvoorziene omstandigheden een breekijzer zijn om af te dwingen dat Brexit-risico’s alsnog op een faire manier in de overeenkomst worden verdisconteerd.

U hoeft uw Britse zakenpartners dus geen vaarwel te zeggen. Dat zou zonde zijn. Veel Britse bedrijven zijn juist druk bezig om de mogelijkheden op het continent te verkennen. Angst is een slechte raadgever. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Joost Wery,

Advocaat bij Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte

>
>
>
CuliRally
haringparty2024