Grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag?

Grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag?

Grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag?

Je kunt de krant niet meer openslaan of er wordt weer iemand beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Marc Overmars, Ali B, Matthijs van Nieuwkerk, de teambaas van Red Bull… Ga zo maar door. Wat is er aan de hand? Zijn we aan het doorslaan of is grensoverschrijdend gedrag daadwerkelijk overal aan de orde van de dag?

Als onderzoeksbureau worden wij hiermee dagelijks geconfronteerd. Sinds een paar jaar stijgt het aantal onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer enorm. Wij rijden stad en land af om onder­zoeken te doen bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen, overheden, sportbonden en MKB bedrijven. Kennelijk komt het overal voor en blijft geen enkele sector gevrijwaard. Al zien we wel dat sommige vormen van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, in bepaalde sectoren vaker voorkomen. Dit zijn met name organisaties waar de werkdruk hoog is, de afhankelijkheid groot is en werknemers ambitieus zijn en graag willen doorgroeien. 

Dat verklaart echter nog niet dat grensoverschrijdend gedrag vaker voorkomt dan vroeger. Een van de belangrijkste oorzaken is dat de maatschappij verandert en daarmee ook maatschappelijke normen en waarden. Bepaalde gedragingen die vroeger ook gewoon voorkwamen, worden nu veel minder geaccepteerd. De meldingsbereidheid van ‘slachtoffers’ is veel groter geworden. Daarnaast wil ook geen enkel bedrijf nog worden geassocieerd met grensoverschrijdend gedrag uit angst voor reputatieschade. Elk signaal van ongewenst gedrag wordt serieus genomen. In dat opzicht is het dus niet verwonderlijk dat er nu veel meer naar buiten komt dan vroeger. Dit heeft dan ook weer tot gevolg dat veel vaker het instrument van onderzoek wordt ingezet om de onderste steen boven te krijgen. 

En dat laatste merken wij dus. De indruk bestaat soms wel dat een onderzoek er altijd toe leidt dat mensen moeten vertrekken. Dat is een misverstand. Een onderzoek kan ook als uitkomst hebben dat er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag, wat in bepaalde gevallen kan leiden tot rehabilitatie van een beschuldigde. De allerbelangrijkste functie van het onderzoek is echter de signaalfunctie. Door het instellen van een onderzoek laat je als organisatie zien dat je het onderwerp serieus neemt en ongewenst gedrag niet accepteert. Daarmee bereik  je veel meer dan met het investeren in beleid en regelgeving.

Christiaan is directeur-eigenaar van 

>
>
>
CuliRally