Bullebakken

Bullebakken

‘Mijn baas heeft geen respect voor mij’, ‘als ik iets fout doe word ik uitgekafferd door mijn leidinggevende’, ‘mijn manager trekt mijn collega voor’. Steeds vaker krijgen wij het verzoek van bedrijven om onderzoek te doen naar gedragingen van leidinggevenden waarover bij organisaties intern aan de bel is getrokken. Gedragen managers zich steeds meer als bullebakken of accepteren werknemers het gewoonweg niet meer als ze worden aangesproken op hun functioneren?

In mijn vorige column schreef ik al dat het aantal onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer de laatste jaren enorm is gestegen en dat een van de belangrijkste oorzaken daarvan een maatschappelijk achtergrond heeft, omdat maatschappelijke normen en waarden veranderen. Bepaalde gedragingen die vroeger ook voorkwamen, worden nu veel minder geaccepteerd en daarvan wordt eerder melding gemaakt. Dat geldt dus ook ten aanzien van het gedrag van managers. Daarbij wordt tegenwoordig steeds vaker de kaart van ongewenst gedrag gespeeld. Vrijwel iedereen heeft wel eens een leidinggevende gehad die een wat meer autoritaire stijl van leidinggeven had. Soms duldde zo’n persoon weinig tegenspraak en was zijn of haar wil wet. Dat vond niemand leuk, maar het was niet iets waarover je vroeger een formele melding deed. Het was een gegeven waarmee je zelf moest leren omgaan. Dat ligt tegenwoordig anders. Een autoritaire stijl van leidinggeven wordt bijna niet meer gepruimd. En dat laten werknemers ook steeds vaker merken.

Vrijwel iedere organisatie heeft tegenwoordig een meldingsregeling op grond waarvan je intern melding kunt maken van ongewenst gedrag. Van die regelingen wordt tegenwoordig volop gebruikt gemaakt om de stijl van leidinggeven van een manager ter discussie te stellen. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat daadwerkelijk ontoelaatbaar of grensoverschrijdend gedrag van managers makkelijker kan worden aangepakt. Dat is soms ook echt wel nodig, want je gunt niemand een zonnekoning of bullebak als manager. Het nadeel is echter dat er ook wel eens melding wordt gemaakt van gedragingen van managers, waarbij een discussie over de stijl van leidinggeven misschien meer voor de hand ligt dan het doen van onderzoek naar een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Want dat laatste kan erg hard aankomen bij degene die wordt beschuldigd, zeker als dat zwaar wordt aangezet.

>
>
>
CuliRally