"Om personeel te houden, moet je van ze houden"

"Om personeel te houden, moet je van ze houden"

Dat is een mooi gezegde. Maar hoe kun je nu als ondernemer van je personeel houden, in de goede zin van het woord. Want dat is juist nu nodig in de huidige zeer krappe arbeidsmarkt. Met bijna 12.000 vacatures in Twente (2023) kunnen medewerkers volop kiezen waar zij hun inzet willen laten zien. Albert van Winden, voorzitter van MKB Twente, vertelt er meer over.

“In Twente staan er voor elke persoon met een kortdurende WW-recht bijna vier vacatures open. De meeste werkzoekenden hebben de banen dus voor het uitzoeken. En dan gaat het vooral bij de keuze van jonge medewerkers over wat een bedrijf voor betekenis levert. Waar staat het bedrijf voor, welke visie, welke missie maar ook welke cultuur straalt het uit? Hoe duurzaam wordt er gewerkt? Allemaal factoren die belangrijk zijn om als werkzoekende te kiezen voor een bedrijf. Waarbij de betekenis van het bedrijf, steeds belangrijker wordt dan salaris.”

Verschil zien en verschil maken
“Omdat werken steeds meer ervaren wordt als een onderdeel van het leven, gaan  werknemers zich steeds meer afvragen of de huidige werkgever wel past bij hen als mens. Een medewerker komt graag zijn bed uit, om te werken bij een werkgever die er toe doet, die het verschil ziet en maakt. Die producten maakt of diensten levert waar je als medewerker zelf ook trots op kunt zijn, waar je graag met vrienden en familie over praat. Waar je gezien, gehoord en meegenomen wordt in de beslissingen die de directie maakt.”

Van werkgever naar zingever
“Dus als MKB'er is het niet meer alleen belangrijk om mensen te werven, maar vooral om ze te behouden. En dat moet gefaciliteerd worden met om- en bijscholing, met vrijheid én verantwoordelijkheid geven. Maar ook oprechte belangstelling hebben voor je medewerkers. Hoe kun je ze laten groeien? Hoe kunnen ze beter worden? Welk loopbaanperspectief kun je ze bieden? Uiteraard niet als Sinterklaas, maar wel om te weten wat er bij de medewerkers leeft. Zodat je niet verrast wordt als ze zeggen dat ze een andere baan hebben gekozen.”

Modern Werkgeverschap
“Het wordt dus steeds belangrijker om je als bedrijf te profileren waar je voor gaat (je visie) en waar je voor staat (je missie). Uit onderzoek blijkt dat de betekenis van je bedrijf belangrijker is om te communiceren dan uitsluitend te melden welke winst je maakt en hoe hoog de salarissen zijn. Dat houdt wel in dat je als 'baas' ook een verandering door moet willen maken. Dat je als 'baas' moet accepteren dat de medewerkers van nu niet meer alleen komen voor salaris, maar voor een invulling van hun leven. Dat moet dan ook in het bedrijf beleefd worden. Tuurlijk blijft winst maken noodzakelijk. Maar een tevreden medewerker presteert beter. En daar kan de 'baas' als modern werkgever een belangrijk rol in spelen. Een positieve arbeidscultuur speelt een grote rol. Er wordt vaak gezegd dat de medewerkers het kapitaal zijn van de organisatie. Blijf daarom investeren in je medewerkers, omdat daar het succes van je onderneming van afhangt. Ik wens je daarbij veel succes.”

>
>
>
haringparty2024
TOM's Rally
CuliRally