World Trade Center Twente "Kennismigranten zeer waardevol"

World Trade Center Twente "Kennismigranten zeer waardevol"

Bedrijven kampen met een groot gebrek aan medewerkers. Niet alleen praktisch geschoold personeel voor productie en logistiek; het betreft ook midden-en topkader. Van ervaren managers tot talentvolle IT’s en ingenieurs. Kortom, medewerkers die de innovatie in Twente verder helpen uitbouwen. Er is een oplossing: kennismigranten oftewel expats. Niet alleen voor een functie bij een multinational, maar ook voor het MKB. Dan moet er nog wel enige koudwatervrees overwonnen worden. ‘Happy to be in Twente’ moet doordringen tot in alle windstreken.

Michelle Ekkelkamp is operations manager van het Expat Center East Netherlands, dat deel uitmaakt van het World Trade Center Twente. De expat dienstverlening is al vanaf 2013 actief en nu is het WTC Twente kartrekker van het project ‘Happy to be in Twente’. Hiermee slaan ze, mede dankzij de steun van Twente Board nu de vleugels nadrukkelijker uit, vertelt zij: “We willen meer bewustwording genereren om hoogopgeleide mensen naar onze regio te halen. We zien dat het nu nodig is, zeker gezien het tekort aan personeel.” Overigens is de regio in dit geval niet alleen Twente; het Expat Center is actief in Oost-Nederland. Destijds waren internationale bedrijven als Apollo, Thales, Stork en Siemens de ‘founding fathers’ van het Expat Center, aldus Michelle Ekkelkamp: “Maar dat zijn grote ondernemingen met een sterke internationale cultuur en inmiddels ook beschikken over veel ervaring en niet zelden een eigen HR-afdeling met kennis van expat-zaken. Het MKB kan zich dat niet veroorloven en heeft ook de expertise niet. Wij zien het als onze taak om deze bedrijven te overtuigen dat expats juist een belangrijke toevoeging zijn voor jouw onderneming.”  

Missmatch

In Twente zijn de internationale medewerkers zeker welkom, vervolgt zij: “Dat komt door het DNA en de dynamiek van Twente: veel hightech, de Universiteit Twente en de internationale studenten, hoewel die laatste groep nu dreigt af te nemen. Wat altijd een probleem is geweest, is de missmatch tussen de opleiding van studenten en de behoefte van de bedrijven. Je ziet het nu in de IT-sector, waar functies niet of heel lastig kunnen worden ingevuld.” Veel ondernemingen zoeken het in eigen initiatief: intern opleiden, nog eens met de stofkam door de kaartenbakken van het UWV gaan of het kantoor verder aanpassen voor mensen met een lichamelijke beperking. “Maar je kunt ook openstaan voor internationale kenniswerkers”, vindt Michelle Ekkelkamp: “Er is helaas nog veel koudwatervrees, zeker bij het MKB. Als WTC Twente zijn wij altijd gewend internationaal te denken, maar er zijn in deze regio veel MKB’ers die niet in die positie verkeren. Daar ziet men juist de drempels die genomen moeten worden: andere taal, andere cultuur, huisvesting, immigratieformaliteiten.” Door het project worden de drempels en twijfels juist weggenomen. Een kwestie van een goede voorbereiding: “We bieden een duidelijke oplossing en maken ondernemers bewust van de voordelen van internationale kenniswerkers. We moeten daar als Twente open voor staan, zeker omdat expats kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling.” Er zijn in het project drie pijlers, vervolgt ze: “Wonen, dus huisvesting, werken en leven. Bij elke pijler worden praktischeoplossingen aangeboden aan zowel de ondernemer als de internationals. Zoals het regelen van werkvergunningen via de IND, taal- en cultuurtraining en vertalen van documenten. Ondernemers ervaren dat als gedoe maar wij proberen duidelijk te maken dat het veel kansen biedt.”

Diversiteit

Die kansen liggen er op velerlei gebied. Kenniswerkers uit alle delen van de wereld zorgen niet alleen voor een kennismaking met nieuwe culturen, maar ook meer diversiteit en niet in de laatste plaats meer productiviteit en creativiteit. Wat dat laatste betreft heeft Michelle een voorbeeld: “Een onderneming had een ontwerp gemaakt voor een bepaald product. Na Europa wilden ze het ook gaan produceren voor Aziatische landen. Een expat uit een van die landen waarschuwde dat het product qua design en afmeting nooit in een land als Korea verkocht zou kunnen worden. Zo werd dankzij de expat een financiele strop voorkomen. Daarnaast: als je mensen uit verschillende culturen aan tafel zet stimuleert dat de creativiteit.” Ook voor bedrijven die eigen vestigingen of kantoren in andere landen hebben, liggen er voordelen: op het gebied van de taal en cultuur. Wat dat betreft ligt de wereld letterlijk en figuurlijk open. Op dit moment zijn bijvoorbeeld Zuid-Afrikaanse expats populair, omdat zij de Nederlandse taal al redelijk beheersen. Maar het beperkt zich zeker niet tot Zuid-Afrikaners. Finnen, Duitsers, Amerikanen, Spanjaarden, Brazilianen; een melting pot van kenniswerkers. Een goede zaak, vindt Michelle Ekkelkamp: “Het brengt in de regio ook een andere dynamiek, ondanks het vaak negatieve sentiment richting buitenlanders. Maar kijk, dit zijn kenniswerkers, die bewust kiezen voor een baan in onze regio, mee willen doen met dagelijkse zaken zoals sport en evenementen en willen integreren.” Met de kreet ‘Happy to be in Twente’ wil het Expat Center East Netherlands samen met Twente Board een nieuwe impuls geven aan de kansen die er voor de oostelijke economie zijn dankzij deze internationals. “We kunnen voor ondernemingen die kenniswerkers uit andere landen zoeken, een totaalpakket aan advies en ondersteuning bieden. Voor ondernemers ligt er een voucher klaar voor 5.000 euro. Daarmee willen we bedrijven een zetje geven richting het inzetten van internationale kenniswerkers.” 

>
>
>
haringparty2024
CuliRally
TOM's Rally