Fraunhofer heeft nieuwe naam maar dezelfde ambities

Fraunhofer heeft nieuwe naam maar dezelfde ambities

Bron van kennis en ervaring

Sinds enkele maanden heeft het Fraunhofer Project Center een nieuwe naam: Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the University of Twente (FIP-AM@UT). Met deze nieuwe naam straalt de organisatie, die sinds 2017 verbonden is aan de Universiteit Twente, een nieuwe identiteit uit die de UT en Fraunhofer duidelijker verbindt. Wat niet is veranderd, is de ambitie om de maakindustrie te ondersteunen bij innovatie en toekomstgerichte e-productie.

"Ons doel als Fraunhofer Innovation Platform is om samen met de UT en productiebedrijven technologische groei te realiseren," zegt Prof. Dr. Ian Gibson, directeur van het Fraunhofer Innovation Platform: "We vormen een enorme bron van kennis en ervaring: enerzijds de UT met 3.300 academici en onderzoekers en 12.000 studenten en anderzijds Fraunhofer, Europa's grootste organisatie voor toegepast onderzoek. We zijn ons volledig bewust van onze taak en veel bedrijven staan klaar om samen met ons nieuwe technische mogelijkheden te verkennen." Daartoe heeft FIP-AM@UT vijf kerncompetenties ontwikkeld. Deze hebben betrekking op de integratie van productieprocessen met een focus op Industrie 4.0. Dit omvat productiesystemen, met een focus op het verzamelen van productiegegevens voor planning en analyse. Artificial Intelligence en Machine Learning voor productie vormen een tweede werkveld. Dan komt Digital Twinning, waarmee gekeken wordt naar oplossingen op het gebied van real-time data en hoe deze effectief kunnen worden gepresenteerd om te helpen bij planning en besluitvorming. De vierde kerncompetentie is de numerieke analyse van engineering- en productieprocessen. Ten slotte is er Additive Manufacturing, wat de industriële toepassing van 3D-printtechnologie omvat. "Met deze kernactiviteiten kunnen we een goede stap zetten naar een gezonde groei van maakbedrijven en daarmee de economie als geheel", zegt prof. Gibson: "We hebben de afgelopen periode al veel problemen voor bedrijven opgelost. Maar er is altijd meer te doen. Onze activiteiten zijn voor veel bedrijven relevant."

Band met Universiteit Twente
Hij vervolgt: "Het is heel belangrijk dat we onze band met de universiteit nadrukkelijker vermelden en we willen ook meer bedrijven bereiken in Oost-Nederland en daarbuiten. Veel fabrikanten zijn zich nog niet bewust welke nieuwe technologieën en methoden beschikbaar zijn en hoe ze kunnen worden toegepast om aan hun behoeften te voldoen. Fraunhofer en de UT hebben diepgaande kennis en ervaring, die het vertrouwen en de ondersteuning kunnen bieden die bedrijven nodig hebben om deze stappen te zetten", stelt prof. Gibson. Gibson geeft hiermee aan dat het Fraunhofer Innovation Platform veel meer praktijk- dan theoretisch gericht is. Dat zal ondernemers en innovators zeker aanspreken. En nog meer omdat in april de eerste steen werd gelegd voor het Advanced Manufacturing Center (AMC). Dit is een belangrijke mijlpaal voor het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing. Het centrum wordt een combinatie van kantoor en een industriële testomgeving die veel meer ruimte en mogelijkheden biedt dan de huidige locatie op de campus van de Universiteit Twente. Er werken momenteel zo'n twintig medewerkers, maar de verwachting is dat er op termijn zo'n vijftig academici, ingenieurs en ondersteunend personeel in het nieuwe pand zullen werken. Ook is het belangrijk dat het AMC de komende jaren nieuwe en innovatieve manieren ontwikkelt om studenten te integreren in de organisatie, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een breed scala aan industriële en technologische sectoren. Dit zal Fraunhofer helpen om meer samenwerkingsverbanden aan te gaan in de regio rond Enschede om praktische en kosteneffectieve oplossingen voor de productiesector te creëren. Naar verwachting wordt het complex eind dit jaar opgeleverd.

In de begindagen van het Fraunhofer Project Center, nu bekend als het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing, lag de focus van de activiteiten op de oostelijke regio. Niet verwonderlijk, want de UT is in deze regio gevestigd. Prof. Gibson zegt daarover: "Ik denk dat de rol van FIP binnen de regio is om een vinger aan de pols van productiebedrijven te houden om de onvermijdelijke verschuiving naar Industrie 4.0 en de technologische uitdagingen die deze veranderingen met zich mee kunnen brengen te volgen. We zullen onze succesverhalen blijven delen en deze ook landelijk onder de aandacht brengen. We hebben echter nog veel te leren en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Flexibel blijven is cruciaal, zodat we snel kunnen profiteren van kansen wanneer ze zich voordoen. Het belangrijkste is dat we op de hoogte blijven van nieuwe ideeën en methodologieën, deze presenteren en samen te werken met lokale fabrikanten, om deze ideeën en methodologieën te kunnen implementeren."Aantrekken van talent
Maurice Herben is sinds 2006 onderzoeker en groepsmanager bij het Fraunhofer Institute for Production Technology IPT in Aken. In 2016 hielp hij Fraunhofer naar Nederland te halen door samen met Prof. Dr. Fred van Houten het Fraunhofer Project Center at the University of Twente in Enschede te realiseren. Hij is lid van het managementteam sinds de officiële lancering in januari 2017 en is directeur van FIP-AM@UT. Het nieuwe FIP zal interesse blijven wekken en gesprekken op gang brengen, waardoor ze productiebedrijven, zowel lokaal als landelijk, kunnen helpen en aanmoedigen om steeds grotere stappen te zetten, voorspelt Herben: "Ons Advanced Manufacturing Center zal een centraal punt vormen voor het testen van nieuwe technieken en methoden. Dit helpt de maakindustrie om in de praktijk te zien wat er mogelijk is, wat er al wordt gedaan en welke positie zij kunnen innemen in de toekomst van een productie-industrie die door Industrie 4.0 momenteel een enorme transitie ondergaat. Eén van onze belangrijkste doelen is om de kloof tussen de R&D-fase en implementatie te overbruggen. Onze industriële testfaciliteit, het Advanced Manufacturing Center, zal een enorme aanwinst zijn. We zullen ons team blijven uitbreiden om tegemoet te blijven komen aan de eisen die voortkomen uit een steeds bredere acceptatie van de Industrie 4.0- principes en -methoden.”
Wat de toekomst en ambities van FIP betreft, is Prof. Gibson duidelijk over de rol van het Advanced Manufacturing Center: “We zien een opleving in de houding van mensen en hun activiteiten, na de neerwaartse spiraal veroorzaakt door corona. Ons onderzoek is in die periode doorgegaan, gestimuleerd door de innovatieve oplossingen waar fabrikanten naar op zoek waren om de vele uitdagingen, die de coronapandemie met zich meebracht, het hoofd te kunnen bieden. Uiteraard zal het Advanced Manufacturing Center een cruciale rol spelen in de presentatie van fantastische praktisch toepasbare oplossingen, die onze vooruitstrevende industriepartners in samenwerking met onderzoekers en engineers van FIP-AM@UT hebben ontwikkeld. We hopen dat hun oplossingen anderen zullen inspireren en motiveren om dit voorbeeld te volgen bij het zoeken naar oplossingen voor hun eigen, unieke productieomgeving”, aldus Gibson.
Die toekomst betreft ook het aantrekken van talent, zegt Maurice Herben: "Bij FIP-AM@UT zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve denkers en uitstekende onderzoekers om ons al uitzonderlijk getalenteerde team te versterken. We blijven nauw samenwerken met de Universiteit Twente, waardoor we toegang hebben tot de slimste en meest veelbelovende talenten. Zij zullen ook nodig zijn, omdat we verwachten gestaag te blijven groeien door de naamsbekendheid en toenemende interesse voor ons unieke dienstenaanbod," aldus Herben, die daar tot slot aan toevoegt: "Ons doel is om een leidende positie in te nemen op het gebied van toegepast onderzoek en praktische, slimme Industrie 4.0- oplossingen te blijven produceren voor onze klanten in het bijzonder en in bredere zin voor de industrie in het algemeen. Daarbij is één van onze belangrijkste doelstellingen om, waar mogelijk, duurzame oplossingen te ontwikkelen en ecologisch verantwoorde en milieuvriendelijke oplossingen te vinden voor eeuwenoude vervuilende problemen. "  

Luchtvaart overtuigd van Additive Manufacturing
Additive Manufacturing staat aan de vooravond van een grote doorbraak. De toepassing van AM-technologie (3D-printen) kan een belangrijk nieuw hulpmiddel zijn voor efficiënte, flexibele en responsieve productie. Dat geldt ook in de luchtvaartindustrie. Zo zijn de klanten van AERONAMIC in Almelo al bezig met hoe industriële Additive Manufacturing ingezet kan worden als onderdeel van hun supply chain strategie. De vragen zijn onder andere of ze zelf AM-printtechnologieën zullen moeten implementeren of dat bestaande, gekwalificeerde leveranciers met AMcompetenties kunnen worden ingezet. Het eerste heeft de voorkeur en dit betekent nieuwe kansen, maar is alleen haalbaar als AERONAMIC zelf AM-vaardigheden ontwikkelt en integreert in de huidige bestaande productieprocessen. Het bedrijf koos Fraunhofer als partner voor dit project. Zij hebben onder andere voordeel gehad van de toegang tot het Fraunhofer-netwerk en hun uitgebreide kennis van Additive Manufacturing.

Tekst: Erwin Gevers
Fotografie: Frank Visschedijk

>
>
>
CuliRally
haringparty2024