De werkplek van Michael Sijbom

De werkplek van Michael Sijbom

“Zoiets moois moeten we voor de toekomst behouden”

Altijd gezellig om even achter de deur van de directiekamer te loeren. Meubeltjes, foto’s, dossiers, laptop of tablet. Dit keer is TOM op bezoek bij Michael Sijbom, die, na een kort uitstapje naar het bedrijfsleven, inmiddels een jaar terug is in ons oostelijke gewest. Hij houdt kantoor op Landgoed De Horte, een sjieke havezate nabij Dalfsen. Toch zou hij zijn bureau zo in het Dal van de Mosbeek neerzetten.

De oud-burgemeester van Losser is terug in zijn geliefde Overijssel lees Twente. En als directeur van het Landschap Overijssel kan hij nu zowel privé als zakelijk van de Twentse natuur genieten. “We beheren zo’n zestig natuurgebieden, ,dit doen we al 90 jaar, we vieren dit jaar een jubileum. In Twente onder andere Hof Espelo en het Lonnekermeer en de Manderheide en het Dal van de Mosbeek. Onze taak is het landschap te beheren en te ontwikkelen. Maar ook voor het erfgoed dat is verbonden aan het landschap. De watermolens van Frans en Bels behoren bij ons. Maar ook boerderijen, grafheuvels of historische plekken met oude akkers, het is allemaal met elkaar vervlochten: natuur, cultuur, religie en de plek. “Een Mariakapel en de Kroezeboom bij Fleringen zijn daar voorbeelden van”, vertelt Michael Sijbom. Te merken is dat zijn functie hem bevalt: “Je werkt aan de identiteit van het gebied en dat wordt mede bepaald door dat erfgoed. Waar dat dreigt te verdwijnen willen wij die landschapselementen weer terugbrengen, zoals de vroegere houtwallen. We wonen in misschien wel het mooiste gebied van Nederland, dat moet je versterken. Want je wilt ook aantrekkelijk zijn voor bedrijven, hun werknemers, voor het toerisme en tegelijkertijd het platteland leefbaar houden.”

Zesduizend hectare natuurschoon

Een lastige taak: “Er is een grote ruimteclaim op het landschap. Daarom moeten we ook proberen al die dossiers integraal te behandelen en partijen bij elkaar te brengen. In NO-Twente doen we dat samen in de Landschapsdeal met agrariërs, de vier gemeenten, het Waterschap, St. behoud Twents Landschap en gebiedscollectief NO-Twente. Samen werken wij er aan om het unieke landschap te behouden en te versterken.”

Dat het anders moet met het landschap en de natuur is duidelijk. “Kijk naar de verdroging waardoor bomen het moeilijk hebben. Zoals we nu leven heeft de natuur het zwaar. Daar moeten we wat aan doen, maar er hangt telkens weer een prijskaartje aan. We moeten in elk geval niet met vingers naar elkaar wijzen, maar juist met alle partijen waaronder het bedrijfsleven in dialoog gaan. Iets heeft het meeste effect als je het samen doet.”

Dat lukt, want Sijbom vindt bij bedrijven vaak een aandachtig gehoor: “Omdat zij maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en daarmee voor hun medewerkers en klanten een bijdrage aan hun groene leefomgeving willen leveren.”

In totaal beheert Landschap Overijssel -één van de twaalf provinciale landschappen- zo’n zesduizend hectare aan natuurschoon: van heide tot bossen, akkers en oude boerderijen en molens. Een gebied dat door de zeventig medewerkers verder wordt verbeterd. Mede om het toerisme te promoten. Er zijn speciale wandel-en fietspaden uitgezet. Daaronder het Twentse Hilligenpad van bijna honderd kilometer en fietsroutes door het Reestdal of rond Denekamp. De website biedt de natuurliefhebber een zee aan mogelijkheden. Ook als het gaat om cursussen zoals maaien met de zeis. Ter ere van ons jubileum organiseren we dit jaar trouwens ook het NK Maaien met de zeis in onze provincie.

Het draagt er toe bij dat mensen de natuur weer ontdekken en de waarde van het landschap zien, zegt Michael Sijbom, die zich gesteund weet door het bedrijfsleven: “We hebben bedrijfslidmaatschappen, de zogenaamde Vrienden van Landschap Overijssel. Grolsch heeft bijvoorbeeld een bos aangeplant en Slimstock heeft geholpen bij onder andere het Voedselbos bij Hof Espelo in Enschede. Daarnaast kennen we donateurs en worden we gesteund door de provincie Overijssel en de Nationale Postcodeloterij. En uiteraard pacht van boeren.”

Zoals gezegd, zijn bureau staat in de vroegere Havezate, op landgoed de Horte. Maar gevraagd waar hij zijn bureau het liefst zou neerzetten is hij resoluut: “Het Dal van de Mosbeek. Er zijn veel mooie plekken maar het Dal van de Mosbeek is Twente optima forma. Er groeien orchideeën, de beken die er ontspringen. Zoiets moois maakt je bewust dat je het voor de toekomst moet behouden. En dat is een van onze taken”, aldus Sijbom, die nog een oproep doet: “Wil je als bedrijf meer info over wat Landschap Overijssel kan doen om jouw wens of ambitie om verantwoorder met de natuur in jouw omgeving om te gaan, ga naar www.landschapoverijssel.nl/groenhartof stuur mij een e-mail: Michael.sijbom@landschapoverijssel.nl.”  

Tekst: Erwin Gevers
Fotografie: Frank Visschedijk

>
>
>
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
Boers & Lem
WTC
DiGi Signing