ROZ, de regionale Organisatie Zelfstandigen, hét loket voor starters en ondernemers

ROZ, de regionale Organisatie Zelfstandigen, hét loket voor starters en ondernemers

In 2005 gelanceerd door een ondernemende ambtenaar. Een visionair en pionier. ROZ is opgericht om gemeenten te laten samenwerken bij de uitvoering van de ondernemersregeling Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Doel was om ondernemers beter en sneller te helpen door deskundigheid op het gebied van ondernemerschap te bundelen binnen één specialistische organisatie. Dat dit werkt is anno 2023 ruimschoots bewezen.

Marieke Slot is vanaf het begin werkzaam bij ROZ, dat startte als samenwerking tussen Hengelo en Enschede. “Het doel was om starters en ondernemers zo goed mogelijk verder te helpen. De uitvoering van het Bbz betekent dat we financiële steun kunnen bieden. Maar ondernemers en starters die daar een beroep op doen, hebben vaak meer nodig dan alleen een zak geld. Daarom is onze dienstverlening uitgebreid met advies, coaching en trainingen.” Niet alleen voor de ondernemer met problemen, maar ook voor mensen die een eigen bedrijf willen starten. Marieke was betrokken bij de opzet van de startersadvisering. “We moesten in die tijd actief de boer op om er bekendheid aan te geven. En we zochten naar partners en doorverwijzers als het UWV, banken en onderwijs.” Nog altijd is ROZ uniek in Nederland, vervolgt de manager bedrijfsvoering: “We zijn gegroeid in aantal gemeenten én in dienstverlening voor starters en ondernemers.”

Toegankelijker
Sharon Leuveld, communicatieadviseur ROZ, noemt 2010 een belangrijk jaar: “We kregen toen een eigen pand, het Ondernemerscentrum H164 in Hengelo. We werkten daarvoor vanuit het stadskantoor in Hengelo maar een eigen pand is toegankelijker voor ondernemers. We wilden ons ook niet profileren als een gemeentelijke organisatie.” De groei zat er toen al stevig in. Zes gemeentes voegden zich meteen na de start bij de prille organisatie. Vanaf 2009 sloten ook gemeenten uit de Achterhoek aan. En in 2010 waren zo’n dertig medewerkers werkzaam bij ROZ. Advies en begeleiding voor startende en gevestigde ondernemers, financiering vanuit Bbz, schuldhulpverlening voor ondernemers en adviseren over impact ondernemen, dat zijn kerntaken geworden. Sharon Leuveld: “Het gaat nooit in eerste instantie om financiering, maar juist om te onderzoeken wat er bij die ondernemer aan de hand is.”

Werk en inkomen
De ondernemer of ondernemer in spé staat altijd centraal, zegt Rob Hilarius, manager ROZ. “Wat speelt er, waar heeft hij behoefte aan en hoe kunnen wij helpen? Welke dienstverlening past daar dan bij? En als we die zelf niet in huis hebben, schakelen we ons brede netwerk in. Het gaat in de kern om werk en inkomen. Ons belang is dat de ondernemer met zijn bedrijf succesvol is en een inkomen genereert. Maar we kijken wel kritisch naar de levensvatbaarheid. Uiteindelijk levert een gezond bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan welvaart en welzijn.” In de achterliggende jaren zijn via ROZ duizenden ondernemers geholpen om hun ambities waar te maken: als starter of als ondernemer die nieuwe markten zoekt. En ook tienduizenden ondernemers met problemen hebben bij ROZ aangeklopt voor hulp. Een enorme piek was er tijdens de coronapandemie met de Tozo regeling. Een voorbeeld van de nieuwe tijdgeest is impact ondernemen, waarbij de ondernemer nadrukkelijk zoekt naar mogelijkheden om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Marieke Slot verwacht een groei van het aantal impact ondernemers: “Er zijn steeds meer ondernemers die daar mee bezig gaan. En dat is niet verwonderlijk want de huidige ontwikkelingen in de maatschappij vragen daar ook om en het kan een grote meerwaarde voor je bedrijf opleveren. Als ROZ willen we zelf ook in sociaal opzicht een bijdrage leveren om ondernemers te helpen”, vervolgt zij: “Dat loopt als een rode draad door onze organisatie heen. En zie je terug in onze dienstverlening. Het Bbz is een sociale vangnetregeling. Wij kijken altijd naar wat er wel kan, hoe we kunnen helpen.”

Bewustzijn
Daarvoor is het belangrijk dat ze ROZ kennen en kunnen vinden. Tijdens de corona-periode is er veel bewustzijn gecreëerd over de activiteiten van ROZ. Ondernemers weten ons steeds beter te vinden en daar zijn we blij mee, zegt Rob Hilarius: “Je ziet dat er nu veel op ondernemers afkomt: de energiecrisis, de inflatie, personeelstekort, de oorlog. Allemaal omstandigheden waardoor ondernemers in de problemen en schulden kunnen komen. We zullen daardoor zeker drukker worden met het treffen van betalingsregelingen of schuldsanering”.

Het is dan belangrijk dat ondernemers zich zo tijdig mogelijk bij ROZ melden. “Er zijn geen belemmeringen voor ondernemers om een afspraak te maken. We zijn laagdrempelig, deskundig en persoonlijk en onze dienstverlening is veelal kosteloos. Daarom blijven we werken aan naamsbekendheid en het promoten van onze dienstverlening. Onze brede en complete dienstverlening om te komen tot succesvol ondernemerschap. Van starten tot stoppen en alles daar tussenin.”

>
>
>
Boers & Lem
Jongbloed
WTC
DiGi Signing
Westerhuis Verhuur