Moore MKW adviseert

Moore MKW adviseert

Moore MKW adviseert
Meer aandacht voor waarde van bedrijf is noodzakelijk

Voor veel ondernemers heeft het onvoldoende prioriteit: bedrijfsopvolging, nalatenschap, waarde van het bedrijf bij een verkoop of overname. Begrijpelijk, want in de huidige economische dynamiek overheerst de waan van de dag. Niettemin is een waarschuwing op zijn plaats, vinden Berto Janssen en Boris Meinders van Moore MKW . Als experts op het gebied van respectievelijk corporate finance en estate planning weten zij hoe groot de belangen zijn. En niet alleen financieel.

“Ondernemers onderschatten wat er moet gebeuren als je bijvoorbeeld het bedrijf wilt verkopen, je kinderen het overnemen of dat je medewerkers wilt laten participeren in het bedrijf. Daarvoor moet je een plan hebben. Ook als er sprake is van een echt­scheiding. In zo’n geval komen er ook nog allerlei emoties bij”, aldus Berto Janssen. Dat laatste argument is zeker steekhoudend, voegt Boris Meinders eraan toe: “In ondernemerskringen strandt vijftig procent van de huwelijken. Dit heeft vaak grote impact op de financiële positie van een ondernemer.” In alle situaties is een goede waardebepaling van de onderneming een voorwaarde, vervolgt Janssen: “Maar vaak gebeurt zoiets op het laatste moment. Als het gaat om een nalatenschap, een verkoop, een fusie, dan moet je de waarde van een onderneming weten. Ook in het kader van de juridische en fiscale afwikkeling.”

Optimaal advies 
Berto Janssen werkt binnen de afdeling Corporate finance samen met een team van 22 specialisten. Niet alleen op het gebied van verkoop, overname en waardebepaling maar ook met bedrijfs­financiering, due diligence en rendementsverbetering heeft dit team veel ervaring. “Bovendien kunnen we bij deze activiteiten een beroep doen op andere afdelingen binnen onze organisatie en netwerk. Zo komen we tot een breed en optimaal advies voor de ondernemer.” Bij dat advies hoort uiteraard goed inzicht in de financiële en fiscale situatie. Dit is het domein van Boris Meinders, Estate Planner en fiscaal specialist. Vraagstukken over het vermogen van de ondernemer, de financiële situatie maar ook herstructurering en bedrijfsopvolging worden door Meinders en zijn afdeling behandeld. Een kwestie van tijdig de zaken op orde hebben, zegt hij: “Of je het bedrijf wilt nalaten aan de kinderen, erfrecht, schenking of bij verkoop: in alle gevallen moet je aan veel voorwaarden voldoen. Denk je bijvoorbeeld aan verkoop of het bedrijf aan een of meer van je kinderen schenken, je moet dan zeker vijf jaar van tevoren beginnen om de contouren van je plannen vorm te geven.” Dat proces krijgt soms onvoldoende aandacht, vervolgt hij: “Er zijn veel zaken en details waar je mee te maken krijgt en dat wordt onderschat door de ondernemer. Enerzijds is die ondernemer natuurlijk druk met zijn eigen bedrijfsprocessen, met ondernemen. Anderzijds is het vaak bedrijfsblindheid, de waan van de dag overheerst. Men kijkt dan onvoldoende naar de toekomst.”

Betrokkenheid 
Als een actuele ontwikkeling noemt Berto Janssen een gedeeltelijke verkoop van de onderneming aan de eigen medewerkers: “Iedereen weet dat personeel lastig is te vinden. Je wilt jouw goede mensen dus graag behouden voor je bedrijf en geen jobhoppers hebben. Een dienstbetrekking is vluchtig. Door aandelen aan te bieden kun je je medewerkers sterker aan je bedrijf binden en creëer je meer betrokkenheid. Maar is het dan een puur zakelijke transactie of is het een vorm van loon? En je moet een aandeelhouders­overeen­komst opstellen. Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen voor je mensen, wat doe je met zogenaamde ‘bad leavers’ die toch vertrekken? Ook daarin adviseren wij.”

Misverstanden 
Er zijn, zo constateren Janssen en Meinders, nog altijd veel mis­verstanden onder ondernemers. Bijvoorbeeld over hoe de waarde van het bedrijf moet worden bepaald en de eisen en regels van de BOR, de Bedrijfsopvolgingsregeling. Misverstanden die voorkomen kunnen worden door vooraf met specialisten in gesprek te gaan en een uitgebalanceerd advies te krijgen. In veel gevallen werken de afdelingen van Corporate finance en Estate en Financiële Planning daarbij samen. Er zijn immers duidelijke raak­vlakken tussen de twee, zeker als het gaat om waarde­bepaling van de onderneming, overnames, schenkbelasting et cetera. “Het is niet alleen kennis van belastingregels en juridische kwesties. Het is ook belangrijk dat wij ervaring hebben en de eventuele emoties die dergelijke vraagstukken oproepen kunnen inschatten en sturen”, aldus Berto Janssen. Meinders noemt de interne samenwerking tussen afdelingen en specialistengroepen onderscheidend en nuttig: “We kunnen samen tijdig sturen in het belang van de relatie.”

Die samenwerking is er niet alleen meer op regionaal niveau. Immers, per 1 januari 2024 presenteert accountants- en advies­kantoor Kroese Wevers zich als Moore MKW. “Daarmee zijn we van zeven kantoren gegroeid naar 19 kantoren en werken we dus boven lokaal. We maken nu deel uit van een financiële dienst­verlener met meer dan duizend medewerkers en horen in ons metier tot de top tien van Nederland. Het is duidelijk dat we dus veel kennis en ervaring kunnen delen.” Boris Meinders voegt daaraan toe: “Maar wij zijn nog altijd dat bedrijf met Twentse roots. Daarop kunnen onze klanten rekenen. En niet onbelangrijk: ook wij zoeken altijd naar talentvolle mensen. We zijn aantrekkelijk omdat we een grote variatie in werk en carrière kunnen bieden. Ook internationaal.”

Fusie met ambities

Een nieuwe naam in de wereld van accountancy, fiscaliteit en advisering: Moore MKW. Na de eerste zorgvuldige periode van kennismaking is Kroese Wevers gefuseerd met Moore MTH. Per 1 januari 2024 treden de fusiepartners gezamenlijk op onder de naam Moore MKW. De laatste drie letters staan voor Meeuwsen, Kroese en Wevers en verwijzen naar de oprichters van de kantoren.

Moore MTH heeft de roots voornamelijk in de IJsselmeerpolders, Kroese Wevers is juist meer geworteld in de oostelijke regio’s. Daar is nu tevens een internationaal aspect aan toegevoegd in de vorm van Moore Global. Moore is een internationaal netwerk met 34.000 specialisten in meer dan 110 landen. Met deze partner kan ook over internationale vraagstukken op het gebied van accountancy, fiscale en aanverwante financiële diensten worden geadviseerd. The best of both worlds dus: nationaal en internationaal.

>
>
>
Boers & Lem
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
DiGi Signing
WTC