Levers Ter Braak Pensioenconsultants

Levers Ter Braak Pensioenconsultants

Kwaliteit en helder communiceren

De wijziging van het pensioenstelsel treft iedere ondernemer die een collectief pensioen heeft opgetuigd voor zijn of haar medewerkers. Per 2028 moet de overgang naar het nieuwe stelsel zijn afgerond en dat betekent niet alleen dat alle pensioen­contracten aangepast worden; ondernemers en hun werknemers zullen ook tijdig en goed geïnformeerd moeten worden. Een enorme klus die Levers Ter Braak Risicoadviseurs & Financiële Planners heeft ondergebracht in Levers Ter Braak Pensioenconsultants.

De pensioensector kampt met een groot tekort aan capabele adviseurs, vertelt Peter Wensink van Levers Ter Braak Pensioen­consultants: “Door de invoering van de nieuwe pensioenwet moeten in iedere pensioenregeling keuzes gemaakt worden. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het advies en de communicatie. Daarin willen en kunnen wij ons onderscheiden en daar hebben wij goede mensen voor. Mede door de professionaliteit en Twentse nuchter­heid.” Inmiddels beschikt het Almelose kantoor over vier pensioen­adviseurs. Recent is namelijk Bernard Koning toegetreden die daarvoor onder de naam Eurorisk vanuit Hengelo opereerde. De overstap naar Almelo lag voor de hand: “Hier trof ik een goed kantoor dat wil groeien en een bedrijfscultuur heeft die bijna naadloos aansluit op die van Eurorisk. Bovendien ben je als pensioen­adviseur in je eentje ook kwetsbaar, er is geen vangnet als er iets gebeurt.” De nieuwe situatie bevalt. Peter Wensink: “Met Bernard hebben we ons netwerk verder uitgebreid en is het professionalisme toegenomen. We willen deskundig zijn, back-up kunnen bieden en verder groeien. Weliswaar hebben wij klanten in heel Nederland, maar de ambitie is om in deze regio onze naam en diensten meer naar buiten te brengen.” En, zo vult Koning aan: “Wat Peter al zegt: ons onderscheidend vermogen is profes­siona­liteit met Twentse nuchterheid. Maar ook helder en begrijpelijk zijn en uiteraard elkaar kunnen vertrouwen.”

Mensen helpen
Met nu vier gecertificeerde pensioenadviseurs is Levers Ter Braak Pensioenconsultants een grote partij. Er is een team van zeven personen dat zich volledig op pensioenen concentreert. Zeker nu de pensioenwijziging met hoofdletters in de agenda staat, is dat nodig. Want naast de bestaande relaties, groeit het kantoor gestaag door nieuwe klanten die hun collectieve pensioenen laten uitvoeren door Levers Ter Braak Pensioenconsultants. Tegelijkertijd waarschuwt Wensink: “Je ziet op dit moment dat veel kleinere kantoren worden opgekocht door grote organisaties. Het is de vraag of de kwaliteit van de dienstverlening dan kan worden gehandhaafd. Onze strategie is contrair aan de markt; als een partij zich aandient moet het bij ons passen. Onze intrinsieke motivatie is mensen helpen. Dat is belangrijk en daarvoor moet je goede persoonlijke contacten onderhouden.” En zegt Bernard Koning tot slot: “We hebben ambities en willen aanspreekbaar zijn voor onze relaties. En ook voor tussenpersonen en andere stakeholders die wij op basis van onze expertise kunnen adviseren.”

>
>
>
haringparty2024
CuliRally