Geniet vandaag, maar denk aan morgen!

Geniet vandaag, maar denk aan morgen!

Duurzaamheid;

Duurzaamheid. Een woord waarbij de meeste ondernemers denken aan de eerste vier letters: ʻt zal wel duur zijn...ʼ. Een woord dat inmiddels zo'n beetje een containerbegrip is geworden, waarbij niemand meer echt weet wat dat eigenlijk is of wat daarmee bedoeld wordt. Een duurzame relatie snappen we nog, maar een duurzame economie wordt toch lastiger. Een paar jaar terug was ik met vrienden in Zuid-Afrika. Daar spreken ze niet over duurzaamheid maar over volhoudbaarheid. En dat vond ik eigenlijk wel een veel mooier woord met een duidelijke betekenis. Een volhoudbare economie is veel makkelijker te begrijpen: hoe maken we als mens, als ondernemer, de wereld volhoudbaar? Zodanig dat we onze wereld niet uitwonen, maar dat we als mensen kunnen bijdragen om de wereld verstandig en mooi door te geven aan de volgende generaties. Zodat onze wereld voor hen ook nog mooi en welvarend is, zoals wij nu hebben. Waarbij we alleen nog maar producten produceren die te recyclen zijn in plaats van eenmalig gebruik. 

Wat goed is, moet goed blijven
Onze regering denkt daar inmiddels ook over na en heeft een klimaatakkoord opgesteld. Over dat klimaatakkoord is al meer dan twee jaar onenigheid. De één zegt: “We moeten blijven groeien: meer, meer, meer en dat mag ten koste gaan van de natuur, want stilstand is achteruitgang” en “We maken de economie kapot als we ons niet richten op groei!”

De ander zegt: “Nee we moeten niet meer groeien, maar verstandig, duurzamer en gezonder gaan leven: auto's weg, geen vlees meer eten, van het gas af, tevreden zijn met wat we nu al hebben. We produceren al zoveel CO2 dat de aarde opwarmt, de zeespiegel stijgt, waardoor ons leven wordt bedreigt...” Organisaties als Extinction Rebellion maken dit concreet door wegen af te zetten en Schiphol te blokkeren, maar ook Greenpeace die de regering voor de rechter brengt en de regering dwingt tot het nemen van meer maatregelen om ons land en klimaat leefbaar te houden voor mensen en dier. 

Welvaart of welzijn?
Welke keuze voor een gezonde duurzaamheidtransitie wordt er van ons verwacht, als ondernemer in Twente... Best een lastige vraag. Hoe kunnen we duurzamer ondernemen? Hebben we daar al een plan voor gemaakt? Dat lijkt wel noodzakelijk gezien de wettelijke regelingen die er aan zitten te komen, die gaan over een uitgebreide producenten verantwoorde­lijkheid (UPV). Sommigen zeggen dat daar een transitie van ego-bewustzijn naar eco-bewustzijn voor nodig is. Een transitie die gaat van een heersende mens over de aarde, naar een systeem waar de mens onderdeel is van een gezond eco systeem.

Transitie naar duurzaamheid kost geld
Maar voor die transitie is geld nodig. Veel geld! Dat niet door ondernemers alleen kan worden opgebracht. Daar moet de Nederlandse overheid in voor financieren. Maar willen bedrijven nog wel in Nederland investeren in de duurzaamheidstransitie? 

In 2023 werd er voor 50 miljard euro door Nederlandse bedrijven meer geïnvesteerd in het buitenland dan in Nederland. Met als oorzaak de hoge kosten van olie en aardgas, de arbeidskrapte en veel overheidsregels. Als nieuwe investeringen niet meer in Nederland worden gedaan, dan verliezen we onze koplopers­positie in de circulaire economie, terwijl we daar nu juist een grote rol in zouden kunnen spelen. In Duitsland hebben ze dat ervaren en actie op ondernomen. Daar ligt een steunpakket van 12 miljard klaar voor de Duitse industrie. De belasting op elektriciteit voor de 350 meest energie-intensieve bedrijven wordt verlaagd. Dat scheelt deze bedrijven, die kwetsbaar zijn voor internationale concurrentie, tientallen miljoenen per jaar. Het is een fundamenteel verschil met hoe wij dat hier doen.

Van het gas af, heeft enorme consequenties 
Mede dankzij het gas in Groningen, is sinds de jaren zestig een enorme industrie opgebouwd. Die industrie staat aan de basis van internationale productieketens en heeft enorme welvaart voor ons gegenereerd. Die gaskraan is nu dicht. Zuiniger omspringen met grondstoffen is dus de consequentie. Meer hergebruiken en repareren. Dit vergt investeringen van honderden miljoenen en soms zelfs miljarden euro’s. Die investeringen worden gedaan door bedrijven die overal ter wereld fabrieken hebben en waarvan de besturen niet in Nederland of zelfs in Europa zitten. Als zij moeten kiezen tussen investeren in een land dat haar industrie met woord en daad steunt, of één waar het investeringsklimaat achterop raakt, waar komen ze dan uit?  

Hoe kunnen we nu als ondernemer nog bijdragen aan duurzaam ondernemen in Twente

Laten we gaan doen waar we in Twente goed in zijn. Aanpakken wat we kunnen! Met de alom bekende Triple P: People, Planet & Profit. Dit blijft toch de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een strategie die een balans zoekt tussen de sociale, de milieu- en de economische aspecten
- People: aandacht voor mensen, medewerkers en gesprekspartners. 
- Planet: aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven; nu en in de toekomst. 
- Profit: aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor een onderneming.

Tijdens TOM's Business Blow Out 2023 werd Cleaning Twente tot duurzaamste bedrijf van Twente uitgeroepen. Hun bedrijfsproces is een goed voorbeeld van de drie P's: ze investering op allerlei manieren in hun mensen en klanten, ze sluiten de grondstof keten waarbij recycling voorop staat en behalen een goed bedrijfsresultaat. Laten we in Twente deze Triple P als ondernemers weer omarmen. Waarbij we kunnen blijven genieten van alle daagse dingen, maar wel blijven denken aan morgen!

>
>
>
CuliRally
TOM's Rally
haringparty2024