AdViDex zet zich in voor reële schade-uitkering

AdViDex zet zich in voor reële schade-uitkering

Deskundig in contra-expertise

In de brand, uit de brand, aldus het spreekwoord. Helaas is de praktijk vaak anders. Zeker als een schade niet correct of onvolledig wordt getaxeerd. AdViDex is gespecialiseerd in onder andere contra-expertise, het behartigen van de belangen van de gedupeerde. Een waardevolle dienstverlening, waarbij de gedupeerde zo goed mogelijk wordt begeleid door het hele proces van schadevaststelling. Aan dat laatste ontbreekt het volgens AdViDex nog wel eens bij de experts die namens verzekeraars worden ingeschakeld.

De Almelose taxatie-en expertise specialist AdViDex heeft inmiddels ruim tien jaar ervaring met onder andere contraexpertises. Een discipline waar iedereen, ondernemer of particulier, van gebruik moet maken, zegt schade-expert Anton Seiger. “Bij een schade word je door de verzekeringsmaatschappij min of meer aan je lot overgelaten. Een expert namens de verzekeraar maakt een taxatie van de schade en voor een leek is het lastig om te bepalen of het schadebedrag, dat de verzekeraar wil uitkeren, reëel is. Via een contra-expertise krijg je wel een goed inzicht; ook in de posten die door de schade-expert van de verzekeraar wellicht niet of niet juist worden opgenomen.”Samen met Arnold Heerts is Seiger specialist in onder andere contra-expertise; een dienst waar iedere verzekerde recht op heeft en waarvan de kosten door de verzekeraar worden vergoed. Heerts: “Ook voor ondernemers is het zaak om daar gebruik van te maken. Want anders dan bij een schade van een particulier spelen bij ondernemers andere zaken. Bijvoorbeeld de kosten die gemaakt worden omdat de productie stil is komen te liggen en er sprake is van omzetderving. “

Schaderegeling

Ook andere kosten moeten niet over het hoofd worden gezien, zegt Seiger: “Dat zijn bijvoorbeeld bereddingskosten, kosten die gemaakt worden omdat er direct na de calamiteit schoongemaakt moet worden of hekken worden geplaatst. Ook huurderving is een element dat vaak onderbelicht blijft, maar waar men in veel gevallen wel recht op heeft, afhankelijk van de polisvoorwaarden.” Extra kosten om een productie in een fabriek weer op te starten of een winkel weer zo snel mogelijk te kunnen openen, zijn belangrijke factoren die in de schaderegeling moeten worden meegenomen. Door het maken van deze extra kosten kan een grotere bedrijfsschade in vele gevallen worden voorkomen. Minder bekend is dat producten waar een levenslange garantie op zit, altijd hun nieuwwaarde behouden. Bij schade of verlies kan dus de nieuwwaarde worden geclaimd.

Onafhankelijke expert

In alle gevallen is het van belang dat er een goede polis is en de polisvoorwaarden door de contra-experts worden bestudeerd. Heerts: “Er zijn weinig ondernemers die weten wat er in de voorwaarden staat. Als onafhankelijke expert kunnen wij de polis en de voorwaarden beoordelen. Het is raadzaam om zo snel mogelijk na een calamiteit een contra-expert in te schakelen, omdat we in de beginfase nog kunnen sturen in het hele proces.”

Naast contra-expertise biedt AdViDex nog een aantal andere diensten, variërend van taxaties om te bepalen of er sprake is van over- of onderverzekerd zijn, onderzoek naar aansprakelijkheid en het begeleiden bij het totale herstelproces. “We opereren door het hele land”, zegt Anton Seiger tot slot, “Maar voornamelijk in noordoost Nederland. We gaan niet achter de brandweer aan om een klant te winnen. Dat past niet bij ons en de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Keukenbrand restaurant QuaKoken

Een van de situaties waarbij AdViDex betrokken was, betrof een brand in de keuken van restaurant QuaKoken in Oldenzaal. Eigenaar Joris ten Wolde doet zijn verhaal: “In juni ging er een fles bakboter over de hete bakplaat. De hele keuken brandde uit. We hebben de verzekeringen gebeld en Anton Seiger was binnen een uur bij ons. Hij heeft vanaf dat moment alles voor ons geregeld, zoals een voorschot van de verzekeringsmaatschappij om de eerste kosten te kunnen dekken. Uiteindelijk hadden we binnen drie weken weer een nieuwe keuken. Er was geen discussie over de waarde, Anton heeft de zaken snel kunnen regelen.”

Eerlijke en objectieve aanpak Naast het feit dat in een taxatie bepaalde elementen kunnen worden vergeten, kunnen er ook verschillen zijn in de berekeningen van de hoogte van de schade en de herstelkosten. Anton Seiger: “Een taxatie is nooit dezelfde, omdat er altijd verschillende offertes worden aangevraagd. De ene aannemer hanteert een andere prijs dan een ander. Wij beoordelen wat realistisch is en waarmee een zo goed mogelijke schade-uitkering wordt bereikt. We onderbouwen de claim, dus geen natte vingerwerk. Bovendien zijn wij onafhankelijk en opgenomen in het register  van het NIVRE, Nederlands Instituut van Register Experts. Daarmee is een eerlijke en objectieve aanpak gewaarborgd.” AdViDex heeft een goede naam opgebouwd bij verzekeraars en experts. Seiger: “Mede doordat we goed communiceren en een persoonlijke aanpak hebben. Het is onze service en empathie voor de gedupeerden waarmee we ons onderscheiden.”

>
>
>
CuliRally