Gewoon doen

Gewoon doen

Gewoon doen


Een jaar geleden schreef ik een column met als onderwerp ‘gedoe’. Wet- en regelgeving is namelijk voor de meeste ondernemers niets meer en minder. Je wilt bezig zijn met waar je goed in bent, namelijk ondernemen. Daarnaast heb je te maken met een boel taken die je gestolen kunnen worden. Al dat gedoe heeft over het algemeen niet de interesse van jou als ondernemer en kost daardoor veel energie. Zo is het ook met wet- en regelgeving. Per 1 juli aanstaande wordt de nieuwe Arbowet definitief van kracht. Gedoe, maar wel gedoe waar je van op de hoogte dient te zijn.  

De nieuwe Arbowet ziet toe op het versterken van de preventiemedewerker, versterken van de positie van de bedrijfsarts en de realisatie van een basiscontract tussen werkgevers en arbodienst. Concreet:


Preventiemedewerker

Voor het verplicht aanstellen van de preventiemedewerker is er instemmingsrecht nodig van de OR/personeelsvertegenwoordiging en deze heeft het recht om met de arbodienst te overleggen naar eigen inzicht. Ook dienen alle collega’s te weten wie de preventiemedewerker is.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt de tijd om bedrijfsziekte te onderzoeken, heeft het recht zich te begeven op de werkvloer, krijgt tijd voor overleg met de preventiemedewerker en/of OR ten behoeve van preventie. Daarnaast is er voor werknemers direct toegang tot de bedrijfsarts en hoeft de werknemer het niet eens te zijn met de bedrijfsarts en kan hij/zij een second opinion aanvragen.

Basiscontract

In het contract met je arbodienst moet staan hoe de betrokkenheid is geregeld bij de begeleiding bij ziekte, de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer, de toegang tot de bedrijfsarts inclusief second opinion, hoe wordt omgegaan met onderzoeken en melden van beroepszieken, hoe de klachtenprocedure werkt, hoe de uitvoering van de RI&E is geregeld, de PAGO en de eventuele  aanstellingskeuring. En je medewerkers moeten op de hoogte zijn niet te vergeten.

Door deze nieuwe wetgeving wordt meer aandacht voor preventie beoogd. Dit lijkt op het eerste gezicht gedoe, echter in de praktijk biedt het je een leidraad hoe om te gaan met verzuim en vitaliteit, bijvoorbeeld in een goed gesprek met uw arbodienst.

Indien je nu een contract hebt met een arbodienst moet je de contractuele punten hebben geregeld voor 1 juli 2018. Zo niet, dan riskeer je een fikse boete van SZW. Gewoon doen dus. Geen arbodienst? Het moet, gewoon doen dus. Op onze website sluit je een contract af of kijk je voor meer informatie.

Indien gewenst vertel ik, of een van onze casemanagers bij jou om de hoek, je er graag meer over.

>
>
>
Boers & Lem
Jongbloed
EY
Eurorisk