Successen vieren

Successen vieren

TOM’s jubileumjaar zit erop. Er is gevierd, geklonken en geproost, gezongen en getoost. En nu kunnen we gewoon verder. Maar niet voordat we in dit laatste nummer van 2018 de Enschedese burgemeester en Regio Twente-voorzitter Onno van Veldhuizen uitgebreid aan het woord laten. Over de economie, de regionale samenwerking, over kansen en bedreigingen, de grensoverschrijdende activiteiten en de bereikbaarheid. Alsmede aanverwante onderwerpen zoals financiën en subsidies. Er is vanuit Den Haag dertig miljoen beschikbaar gesteld in het kader van de Regiodeal.  En Brussel draagt per inwoner 84 euro bij aan de verdere ontwikkeling van onze regio. Met Brussels geld kan het Twentekanaal worden uitgediept en verbreed om zo duizend vrachtwagens minder per dag over de A1 en A35 te laten denderen. Bij die 84 euro Europees geld lijkt de 7,50 euro die de Regio Twente-gemeentes bijdragen om de plannen uit de Agenda van Twente te financieren een fooi. Maar dat terzijde. Hoewel: Van Veldhuizen waarschuwt dat de Twentse gemeentebesturen zich moeten realiseren dat gezamenlijke belangenbehartiging absoluut nodig blijft. Gebeurt dat niet, dan komen individuele gemeentes uiteindelijk op de koffie.

Het lijkt een pessimistische boodschap, zo vlak voor de jaarwisseling. De bevolkingsgroei hapert en er zijn onvoldoende vakmensen, the war on talent is niet ons sterkste punt, internationaal wordt Twente nauwelijks gevonden op de wereldkaart. Edoch, het zit niet in de aard van Van Veldhuizen om gedeprimeerd te raken. Hij signaleert, om de balans te bewaren, ook waar Twente wel goed en sterk in is. En hoe Twente met de oosterburen een sterke internationale regio kan zijn. Van Veldhuizen ziet kansen maar waarschuwt ook. We moeten in Twente minder lang navelstaren, constateert hij, en meer onze successen vieren.

Successen vieren, dat heeft TOM, op eigen bescheiden wijze, het afgelopen jaar ook gedaan. Maar nu… gewoon weer aan het werk!

Aan het einde van dit memorabele jaar wenst het hele team van TOM u, uw familie, vrienden en relaties fantastische feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!

Erwin Gevers

Hoofdredacteur

>
>
>
Eurorisk
Boers & Lem
EY
Jongbloed