Grote mond

Grote mond

Niemand die exact kan voorspellen hoe het er volgend jaar economisch voorstaat. Een ding is wel zeker: de overheid blijft ondernemers steunen. Met een miljardenfonds voor investeringen in de economie en dan met name om innovatie, infrastructuur en onderzoek aan te jagen. Minder winstbelasting voor kleine en middelgrote bedrijven, belastingaftrek om bedrijven te stimuleren om te blijven investeren en belastingverlaging voor werkenden en kleine zelfstandigen. Daarmee wordt dan de koopkracht op niveau gehouden.

De overheid heeft kennelijk diepe zakken. En deze regio, met veel innovatie, hightech en onderzoek én een sterk mkb-gehalte, zal er van kunnen profiteren. Is dat reden tot een juichstemming? Dat valt te bezien, want zoals de Amerikanen zeggen ‘there ain’t no such thing as a free lunch’. Met andere woorden, ook weer op z’n Amerikaans, er komt altijd een payback time. De geldpers kan immers niet eeuwig straffeloos full time draaien en reken maar dat Vadertje Staat vroeg of laat aanklopt om de schatkist weer aan te vullen.

Is dat reden om alvast de toko te sluiten wegens gebrek aan baten? Allerminst. Zoals gezegd kan juist Twente profijt halen uit de aangekondigde maatregelen. Maar dan komt het aan op alert zijn, boerenslimheid en vooral in de aanval gaan. Want iedereen wil natuurlijk uit die ruif mee schransen en straks staan we hier met onze nuchtere bescheidenheid achterin de rij. Dat mag niet gebeuren. Het geld uit dat Wopke/Wiebes-fonds – klinkt als een kinderserie trouwens – en de andere douceurtjes kan de regionale economie goed van pas komen en uiteindelijk versterken om, als het zover is, ook de schatkist weer aan te kunnen vullen.

Ik hoor u al zuchten. En ja, tussen dromen en daden liggen wetten en praktische bezwaren. Maar ik mag toch wel hopen dat niet allerlei overlegorganen en praatgroepen van bestuurders, ambtenaren en beleidsmedewerkers zich eerst eens een paar maand gaan buigen over de problematiek. Net zoals ik hoop dat Twente zich als een massief blok manifesteert om elke euro uit Wopke en Wiebes te persen. Alstublieft, schraap het geld Twente in. Doe het voor ons allemaal. Desnoods met een grote bek, pardon, mond.

Erwin Gevers,
Hoofdredacteur TOM Magazine

>
>
>
Westerhuis Verhuur
EY
Eurorisk
Jongbloed
Boers & Lem