Naar een groene omzetbelasting

Naar een groene omzetbelasting

Naar een groene omzetbelasting?

Groen is een soort toverwoord op dit moment. Natuurlijk geldt het adagium; verbeter de wereld en begin bij jezelf, maar de verbetenheid waarmee in ons land gewerkt wordt aan het behoud van de planeet is zowel bewonderenswaardig als toch dweilen met de kraan open. Auto’s worden groener; de Nederlandse overheid stimuleert dit als een dolle met fiscaal voordeel voor de gebruiker, terwijl een paar duizend kilometer verderop de V8’s vrolijk ronken en fossiele brandstof tanken die daar ook nog eens nauwelijks iets kost. Ik weet het; je moet ergens beginnen, maar dat voelt niet altijd goed.  Waar we dan in Nederland ook weer goed in zijn, is een regeling de kop indrukken die als fiscale stimuleringsmaatregel heel goed werkt. Bijvoorbeeld de bijtellingsregeling voor ‘groene’ hybrides en elektrische auto’s. Dat gaat bij een ruimhartig gebruik teveel kosten en dan sneuvelt het milieu toch weer ten koste van de schatkist. Dat hoort wel een beetje bij Nederland, maar ook dat voelt niet altijd goed.

Wat internationaal kennelijk niet goed voelt, is de belastingdruk van de techreuzen. Het is de (Europese) politiek een doorn in het oog dat de Googles, Amazons,  Facebooks en Booking.coms van deze wereld weinig winstbelasting betaling in landen waar veel gebruikers actief zijn. De vestigingsplaats als uitgangspunt is nu eenmaal inherent aan het systeem van heffing van winstbelasting zoals we dat in de afgelopen 50 tot 100 jaar met elkaar hebben vormgegeven. Europa stelt nu voor een omzetheffing van 3% in te voeren. Dat is makkelijker te monitoren en minder ‘stuurbaar’ dan de fiscale vestigingsplaats. Het zoveelste bewijs dat de focus en het belang van belastingheffing verschuiven van directe (de winst- en inkomensheffingen) naar indirecte belastingen (zoals onze BTW). De tarieven van de Nederlandse winstbelastingen dalen. Toen ik in 1986 in het fiscale vak begon, was het tarief van de vennootschapsbelasting net verlaagd naar 42%. Het tarief gaat naar 16%. Toch zijn veel fiscale maatregelen die ‘groen’ moeten stimuleren (ik noem de ‘investeringsaftrekken’ en de willekeurige afschrijving) ‘winst-beïnvloedende’ maatregelen en worden, met de daling van het tarief, dus voor de ondernemer van minder (financieel) belang. Dat voelt ook niet goed. We moeten dus toe naar een andere kijk op belastingheffing. Laat die winstbelastingen voor wat ze zijn; vereenvoudig en moderniseer ze alleen. Stimuleer ‘groen’ bij de (eind)gebruikers veel meer via de indirecte heffingen. Het kabinet is zover nog niet. De natuur gelukkig wel. Langzaam wordt het groener na de afgelopen  koude weken. Dat kost gelukkig direct en indirect nog steeds niks.

Arnold Poelstra

EY

>
>
>
Jongbloed
Eurorisk
Boers & Lem
EY
Westerhuis Verhuur