Is duurzaamheid een milieu- of strategisch vraagstuk?

Is duurzaamheid een milieu- of strategisch vraagstuk?

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik blijf het thema ‘duurzaamheid’ een weerbarstig onderwerp vinden. Aan de ene kant hebben we de klimaatdoelstellingen en wordt verduurzaming van woonhuizen en wagenpark gestimuleerd, maar aan de andere kant blijken investeringen in milieuvriendelijke ontwikkelingen moeilijk financierbaar. De reden daarvoor is, meestal, dat de financiële rendementen op korte termijn, niet overweldigend hoog zijn.

Eén van mijn klanten ontwikkelt oplossingen voor stikstofreductie. Bewezen technologie, uitvoerbaar en een positief rendement (ook op korte termijn). Toch krijgt hij zijn installaties nauwelijks gefinancierd en hij zal niet de enige zijn. Investeringen in ‘platformbedrijven’ en ‘fintech’ leveren domweg meer op. Geen ontkennen aan. Maar hoe gaan we die doelstellingen dan realiseren? Als projectfinanciering alleen kan uit subsidies, van wie is dan die duurzaamheidsopgave? Van de overheid of van ons allemaal? Ligt hier geen opgaaf voor de bancaire sector?

Covid-19 heeft ons geleerd dat nagenoeg niets meer vanzelfsprekend is. Wat een jaar geleden een bestendig businessmodel leek kan zomaar eens minder ‘duurzaam’ blijken te zijn. Het begrip ‘duurzaamheid’ is meer dan alleen milieu. Een definitie is: ‘een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Als je deze definitie los laat op een onderneming en ‘toekomstige generaties’ vervangt door ‘de onderneming op (middel)lange termijn’, is een ‘duurzame onderneming’ een onderneming die veerkrachtig is, die zich aan kan passen aan veranderende (markt)omstandigheden.

Generaties overstijgende familiebedrijven hebben ons geleerd dat veerkracht betekent dat je continu in beweging moet blijven en de onderneming op alle pijlers van ondernemerschap up to date moet houden. Of het nu gaat om de markt, leiderschapsissues, samenwerking of het bewustzijn van risico’s. Er is een evenwichtig geheel nodig dat in staat is langdurig (economisch) relevant te blijven. Ongeacht het ‘weer’ buiten. Het ‘weer’ lijkt, met een injectie als paraplu, weer wat op te klaren. Veel ondernemers zijn nog lang niet weer op krachten. Het is nu wel het moment om, met het oog op een veranderende toekomst een duurzame strategie te ontwikkelen, gebaseerd op flexibiliteit, met een veelheid aan knoppen waaraan gedraaid kan worden wanneer dat nodig is.

Arnold Poelstra is Partner en Belastingadviseur bij EY. EY is een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf actief op het gebied van accountancy en belastingadvies.

>
>
>
Eurorisk
Westerhuis Verhuur
Boers & Lem
EY
Jongbloed