Ziek, maar een gezonde zaak

Ziek, maar een gezonde zaak

Privé heb je het waarschijnlijk al lang geregeld; je partner en je kinderen erven wat je hebt opgebouwd als je er niet meer bent. Maar wat gebeurt er als je ziek wordt en (tijdelijk) je werk niet meer kunt doen? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is natuurlijk een belangrijke zekerheid die je dan hebt. Maar toch is dat niet het enige dat belangrijk is. Je bent dan voorlopig wel van een inkomen verzekerd, maar wie zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan, de beslissingen worden genomen en de zaak waar je je ziel en zaligheid in hebt gelegd doordraait?

Bedrijf continuïteit waarborgen
Ondernemers die ervoor willen zorgen dat hun bedrijf tijdens ziekte of na hun overlijden blijft voortbestaan, kunnen een levenstestament opstellen. Daarin staat wie je machtigt om zakelijke beslissingen te nemen en wie rechtshandelingen mag uitvoeren. Dat kan iedereen zijn, je man, vrouw of partner, een van je kinderen, werknemer(s) of een ander die nauw bij je bedrijf betrokken is.

Gelukkig
De mensen die door jou zijn aangewezen zorgen bijvoorbeeld voor de samenwerking met andere ondernemers, beslissen over het HRM-beleid en brengen namens jou een stem uit tijdens een aandeelhoudersvergadering of doen investeringen in jouw bedrijf. Gelukkig kun je vooraf precies bepalen wie welke handelingen mag verrichten namens jou en wie niet. Zo kun je bijvoorbeeld investeringen slechts tot een bepaald bedrag aan jouw vervanger(s) overlaten of aangeven dat je over bepaalde zaken altijd geïnformeerd wilt worden en zelf beslist. Een praktijkvoorbeeld: een ondernemer bij wie kanker was geconstateerd, heeft tijdens zijn ziekte geregeld dat door hem benoemde werknemers na zijn overlijden aandeelhouder zouden worden. De oprichter is overleden, maar het bedrijf blijft doorgaan. Goed geregeld voor alle personeelsleden én voor het gezin van de ondernemer. Oog voor de continuïteit van de onderneming dus, en top geregeld.

Zorg
Wanneer je al je wensen -nou ja, de zakelijke wensen dan- op een rijtje hebt gezet, laat de afspraken dan bij de notaris vastleggen, dan zijn de afspraken namelijk rechtsgeldig. Een levenstestament maakt, net als bijvoorbeeld duidelijke leveringsvoorwaarden en brandpreventie, deel uit van goed risicomanagement. Erover nadenken confronteert je met de minst leuke kant van het leven. Maar stel dat je ziek wordt, dan heb je in elk geval één hele grote zorg minder! De risicoverbeteraars van Eurorisk kunnen risico’s op een zeer begrijpelijke manier uitleggen en heldere adviezen geven. Goed inzicht leidt immers tot bewuste en dus betere verzekeringskeuzes!

Martin Klinker,
Directeur EURORISK

>
>
>
Eurorisk
Westerhuis Verhuur
Boers & Lem
EY
Jongbloed