QuickScan Zakelijke Verzekeringen

QuickScan Zakelijke Verzekeringen

QuickScan Zakelijke Verzekeringen

Regelmatig krijgen wij de vraag om op een eenvoudige wijze inzicht te geven in de actualiteit van bestaande verzekeringen bij ondernemers. Maar wel volledig objectief.

Bij veel ondernemers lopen verzekeringen al meerdere jaren en door veranderingen in bedrijfsactiviteiten, aanpassingen door verzekeraars en wijzigingen in wetgeving kan een situatie ontstaan dat er geen optimale aansluiting meer is.

Hierdoor is een zogenaamde QuickScan ontstaan waarbij een onderneming het laagdrempelig wordt gemaakt om objectief een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit en geboden oplossingen van de huidige zakelijke verzekeringen. Per onderdeel wordt een korte samenvatting gemaakt met tops en tips.

Allereerst wordt gekeken naar de juridische structuur van de onderneming. Het is belangrijk dat deze structuur duidelijk is en dat het bekend is welke activiteiten de verschillende bedrijfsonderdelen uitvoeren.

Zodra het duidelijk is, kan er gestart worden met de inhoudelijke beoordeling van bijvoorbeeld de bestaande zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Het toepassen van de eigen leveringsvoorwaarden, maar ook door de leveranciers, wordt hierin meegenomen.   

De brandverzekering is voor veel ondernemingen erg belangrijk. De verzekeringsdekking, bepalingen en juistheid van de verzekerde sommen wordt getoetst maar ook de (bijzondere) voorwaarden en clausules. Dit in combinatie met de primaire bedrijfsprocessen.

De werknemersverzekeringen zijn uiteraard ook een belangrijk issue. De werkgeversbelangen, maar uiteraard ook voor de belangen van de werknemers zelf. De sociale wetgeving is immers voortdurend aan verandering onderhevig.

Overige bedrijfsverzekeringen - zoals verzekeringen voor het wagenpark, bestuurdersaansprakelijkheid, krediet, zakelijk reis, collectieve ongevallen, transport, cyberrisks - zullen eveneens beoordeeld worden. En natuurlijk suggesties voor zaken die ontbreken. 

Ingeval de onderneming niet verplicht is aangesloten is bij een pensioenfonds kan er sprake zijn van een pensioenregeling voor werknemers en DGA. Ook hierin vindt regelmatige aanpassing en wetswijziging plaats, denk maar aan de aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. De pensioenregeling wordt in de QuickScan getoetst aan de wetgeving en tegelijk bekijken wij of de gemaakte pensioenafspraken op een juiste manier worden uitgevoerd.

Martin Klinker,
Eurorisk

>
>
>
ROZgroep
Boers & Lem
TOM's Business Blow Out
Jongbloed
Aysay
Eurorisk
Van Deinse Medianieuw