Met of zonder btw?

Met of zonder btw?

De keuze voor een bedrijfspand is een belangrijke beslissing. Vijf jaar aan een huurcontract vastzitten? Een bedrijfspand kopen of toch liever kantoor aan huis? Vaak luidt de hamvraag: ‘Met of zonder btw?

Over een nieuw bedrijfspand - tot en met twee jaar oud - moet u btw betalen. De aankoop van een  pand dat langer dan twee jaar in gebruik is genomen, is vrij van btw. U kunt samen met de verkoper besluiten om toch btw te betalen over de aankoop en te profiteren van aftrek van de voorbelasting. Voorwaarde is dat u het pand voor minimaal 90% gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten. Dit geldt voor het jaar waarin u het pand koopt en het boekjaar erop. Voor een aantal sectoren geldt dat zij het bedrijfspand  maar voor 70% hoeven te gebruiken voor met btw belaste prestaties.

Waarom kiezen voor levering met BTW?
Als u als ondernemer het pand bijna geheel voor btw-belaste doeleinden gebruikt is het interessant om te opteren voor btw-belaste levering. U kunt de btw namelijk bijna helemaal aftrekken. Wel moet  u er rekening mee houden dat de vooraftrek voorwaardelijk is. Er start een herzieningstermijn van negen jaar na afloop van het jaar waarin u het pand in gebruik hebt genomen. Verkoopt u binnen deze periode het pand, dan kunt u met herzienings-btw worden geconfronteerd. Als u het pand weer verkoopt maar nu zonder btw in rekening te brengen, dan moet u als verkoper een deel van de afgetrokken voorbelasting ineens terugbetalen. U zult deze terugbetaling waarschijnlijk in de verkoopprijs willen verwerken.     

Naast btw-heffing ook overdrachtsbelasting?
Bij het kopen van een bedrijfsruimte is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze is niet aftrekbaar als kosten voor de onderneming. Wanneer de levering van een pand verplicht met btw plaatsvindt, kunt u gebruik maken van de samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Maar dat geldt niet als koper de btw geheel of gedeeltelijk kan terugvragen en het pand al eerder als bedrijfsmiddel is gebruikt. Kiest u in dat geval voor levering met  btw, dan moet u ook overdrachtsbelasting betalen. 

Is huur belast met BTW?
In principe is verhuur van een bedrijfspand onbelast. Huurder en verhuurder kunnen gezamenlijk kiezen voor btw-belaste verhuur. Eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij een kooppand: verhuurder en huurder kunnen de BTW kunnen aftrekken. En net als bij kooppanden geldt de voorwaarde dat huurder 90% of meer van de in rekening gebrachte btw kan aftrekken.  

Twijfelt u? Bel voor een vrijblijvend advies. 

Hans Schuttenbelt
Thoma Post Makelaars

>
>
>
Dijks Leijssen
Jongbloed
Eurorisk
Boers & Lem
EY