Investeren in vastgoed loont!

Investeren in vastgoed loont!

De opwarming van de aarde, het dichtdraaien van de Groningse gaskraan, broeikasgassen; het belang van een groenere aarde is wel geland. Een maatregel om iedereen van het belang te overtuigen is het invoeren van energielabels voor huishoudelijke apparatuur, auto’s en uiteraard huizen, kantoorpanden, utiliteit.  

Het lijkt ver weg: 2023, het volgende decennium. Maar vier jaar gaat snel! En dat is de periode waarin gebouweigenaren nog de tijd hebben om het energielabel C te verkrijgen. Kantoren en utiliteitsvastgoed in bepaalde sectoren moeten dan aan deze EPC-norm (De Energieprestatiecoëfficiënt) voldoen. Zo niet, mag het niet meer worden gebruikt of gefinancierd. Beleggers en eigenaren van kantoorobjecten lijken echter nog niet bezig met het opschalen van gebouwen naar energielabel C. Wat wij zien bij Thoma Post Bedrijfsmakelaars is dat het nog niet echt leeft onder eigenaar-eindgebruikers en beleggers. Komt dat grotendeels door de kosten om het pand aan dat label C te laten voldoen een belemmering vormen? Er moet geïnvesteerd worden en dat is lastig. Tegelijkertijd is het toch noodzakelijk want het object vertegenwoordigt een marktwaarde die valt en staat met de courantheid van het desbetreffende object. 

Het gevoel is dat het wel meevalt: de overheid stelt handhaving en hoge boetes in het vooruitzicht, maar dat wordt een lastig verhaal. Wat bovendien vreemd is: de overheid kijkt naar kantoren en utiliteit; bedrijfshallen blijven buiten schot terwijl daar de grootste slagen kunnen worden gemaakt. Feit is dat de stap naar energielabel C altijd gemaakt kan worden. Je moet echter kijken naar de situatie, want niet altijd kun je op een dak zonnepanelen leggen. Ondernemers kunnen wel degelijk een heel snelle stap maken naar een optimaler energielabel: als je een warmtepomp installeert, ga je al meteen naar energielabel B. Maar de vraag is of dat echt verduurzamen is als je geen andere maatregelen treft, zoals isoleren.

.

Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunnen ondernemers fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke aanpassingen aan panden. Afgezien van de fiscale voordelen die er behaald kunnen worden, blijft bij het verduurzamen een investering nodig. Wie zich echter vol inzet om te verduurzamen kan bij banken veelal rekenen op een lagere rente op de investeringen. Een specifieke financiering, om bijvoorbeeld het energielabel C te realiseren, is er echter niet.

Heeft u vragen? Is een pand het nog waard om te verduurzamen of moet het afgeschreven worden? Verdien je die investering dan ook terug? En gaat de opbrengst bij verkoop dan omhoog?

Wij willen, ook in deze complexe materie, ondernemers en beleggers graag adviseren en helpen.

Hans Schuttenbelt,

Thoma Post Bedrijfsmakelaars

>
>
>
Jongbloed
Aysay
Boers & Lem
Eurorisk